Proběhlé akce- Únor 2015

Palčivé problémy Evropy

Evropský kontinent prochází nejobtížnější etapou za posledních 70. let. Na východě se poprvé od 2. světové války velká mocnost snaží vojenskou silou přepsat mapu kontinentu. Jižní Středomoří a arabský svět se v bezprostředním sousedství Evropy propadají do víru extremistického násilí, které zvyšuje migrační tlak na Evropu a zároveň přitahuje...

No Labels

No Labels is a national movement of Democrats, Republicans and independents dedicated to a new politics of problem solving. What exactly is this new politics of problem solving? It’s about an attitude more than anything else. It’s about a willingness to sit down with anyone – conservative, liberal and in between –...

Digitální Česko – Chytré město a inovace (nejen) ve veřejné přepravě

Moderní města čelí mnoha výzvám, souvisejícím s nárůstem počtu obyvatel, zvýšené mobilitě občanů i zboží a narůstajícím nárokům veřejnosti na kvalitu dopravní obslužnosti. Řešením, které lze úspěšně aplikovat i ve zdejších podmínkách, může být koncept tzv. “chytrých měst” - “smart cities". Tento koncept využívá inovace, technologické možnosti i zcela...

Příčiny rusko-ukrajinského konfliktu

Příčiny rusko-ukrajinského konfliktu můžeme hledat jak ve vnitřním, tak vnějším prostředí. Vnitřní situace Ukrajiny je zcela zásadní příčinou toho, že ke konfliktu vůbec došlo. Ukrajinu lze charakterizovat jako zemi, která byla, a dodnes z velké části je, ovládána zkorumpovanými a nekompetentními politiky. Pokud by byla Ukrajina standardně fungující zemí,...