Proběhlé akce- Únor 2017

Potřebujeme novou regulaci držení zbraní na úrovni EU?

Institut pro politiku a společnost společně se Spolkem českých právníku Všehrd organizuje další ze série debat o právu s názvem Potřebujeme novou regulaci držení zbraní na úrovni EU? Orgány Evropské unie projednávají směrnici na výrazné posílení regulace držení zbraní. Cílem je posílení spolupráce mezi státy při výměně informací o...

Trumpova Amerika – co bude dál?

Institut pro politiku a společnost a Americké centrum si Vás dovoluje pozvat na třetí debatu o amerických prezidentských volbách. 45. prezidentem Spojených států amerických byl zvolen Donald Trump. Toto rozhodnutí voličů však vyvolává více otázek než odpovědí. Na prvním místě jsou samozřejmě otázky stran bezpečnosti ve světě. Jakou budoucnost...

Atraktivní Evropa pro mladé

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v Praze a s Centrem evropských studií a Junior Diplomat Initiative, Fakulta mezinárodních vztahů pořádá debatu na téma Atraktivní Evropa pro mladé.
Češi mají k Evropské unii a k politice obecně dlouhodobě spíše skeptický postoj. Průzkumy veřejného mínění...

Zanikne škola tak, jak ji dnes známe?

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na šestou debatu z cyklu Vzdělávání. Nejen v České republice roste popularita tzv. alternativních škol. Jsou charakterizovány alternativními metodami v organizaci výuky a obvykle se snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse či problémových úkolů. Roste také zájem o domácí vyučování....