Proběhlé akce- Květen 2017

Co je to vlastně Západ?

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na debatu "Co je to vlastně Západ?" O Západě, západní filosofii, západní kultuře nebo civilizaci se často a běžně hovoří, aniž bychom dokázali vysvětlit, co to vlastně je. Označení Západ vlastně nikdy nebylo zcela geografické – vzniklo před 25 stoletími,...

Registrované partnerství – 10 let poté

Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na debatu ku příležitosti výročí zavedení registravného partnerství - "Registrované partnerství – 10 let poté". Loni v březnu uplynulo deset let od chvíle, kdy byl v České republice přijat zákon o registrovaném partnerství. Schvalování zákona tehdy provázela emotivní diskuze, a...

UberEkonomika – sdílená budoucnost?

Evropské liberální fórum, Institut pro politiku a společnost a UBER pořádají navazující akci na mezinárodní konferenci Digitální Česko a její panel Digitalizace plateb a financí. Sdílená ekonomika je nejviditelnějším příkladem disrupce tradičních obchodních modelů z digitálního světa. Takzvaná uberizace zasáhla nejen osobní dopravu a ubytování, ale postupně i další...

Muž, který porazil Facebook!

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se skupinou EUNIC (European Union National Institutes for Culture) pořádají debatu na téma Muž, který porazil Facebook! Co kdyby jeden student nepromluvil? Co kdyby internetový gigant nemohl být poražen u soudu? Co kdyby neexistovaly digitální technologie? Série debata pod názvem “Co...

Jak vnímají liberálové výzvu migrace?

Institut pro politiku a společnost a Republikon Institut pořádají pracovní snídani na téma Jak vnímají liberálové výzvu migrace? Cílem pracovní snídaně je aktivní dialog související s výzvami, které s sebou přinesla migrace. Migrační krize byla a stále zůstává jednou z nejdůležitějších politických otázek v Evropě od počátku syrské občanské...