Proběhlé akce- Červen 2018

Integrace eurozóny a dvourychlostní Evropa

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Prague European Summit pořádá business breakfast na téma Integrace eurozóny a dvourychlostní Evropa. Píše se a diskutuje o tom, že se Evropa vydá cestou dvou rychlostí. Do tvrdšího jádra by pak patřily zejména státy eurozóny v čele s Francii a...

Krize evropsko-amerických vztahů

Institut pro politiku a společnost pořádá kulatý stůl na téma krize evropsko-amerických vztahů. Debata, které se zúčastní přední odborníci zastupující veřejný i privátní sektor, se dotkne mimo jiné témat: cla na ocel a hliník, dohoda s Íránem, Pařížská klimatická dohoda, stěhování ambasády do Jeruzaléma, “obchodní válka” vs. bezpečnostní spojenectví....

Nová éra urbanismu v Ostravě

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava pořádá veřejnou debatu na téma Nová éra urbanismu v Ostravě.   Slovní spojení černá Ostrava začalo v poslední době ztrácet na svém významu, jelikož kdysi jedno z nejprůmyslovějších měst střední Evropy k údivu svých občanů a návštěvníků...

Kulatý stůl o důstojné smrti

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s poslankyní Věrou Procházkovou pořádají kulatý stůl na téma Důstojná smrt - hospice i eutanazie, péče i respekt k názoru umírajícího. Umírání zůstává stále na okraji zájmu veřejnosti. V oblasti dostupnosti a kvality paliativní péče došlo v posledních letech k velkému posunu, nicméně stále existuje...

Pracovní snídaně s ministryní financí Alenou Schillerovou

Institut pro politiku a společnost Vás zve na business breakfast s Alenou Schillerovou, ministryní financí ČR. Česká ekonomika zažívá pravděpodobně nejlepší období ve své historii a občas se může zdát, že krizová léta jsou v nedohlednu. Investoři i nadále považují Českou republiku za atraktivní destinaci, avšak ekonomický boom nemůže...