Institut pro politiku a společnost pořádá ve spolupráci se společností Microsoft online stůl na téma „Digitální bezpečnost napříč generacemi,“ který se uskuteční 27. června 2022 v čase 13:00 – 16:00.

S úvodním slovem vystoupí místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová. Jména dalších vystupujcích budou v blízké době upřesněna.

Společně s vrcholnými politickými představiteli a předními experty se zaměříme na digitální bezpečnost ve třech věkových kategoriích, kterými jsou děti a dospívající, lidé v produktivním věku a lidé v důchodovém věku.

Cílem diskuse u kulatého stolu je identifikovat a prodiskutovat největší rizika v digitálním prostoru pro jednotlivé věkové skupiny. Dále budou představeny úspěšné iniciativy, doporučení a nápady v oblasti digitální bezpečnosti s cílem podpořit sdílení osvědčených postupů. Každá ze tří sekcí bude začínat vystoupeními odborníků, po nichž bude následovat diskuse mezi účastníky.

Akce je pouze pro zvané.

SPOLUPOŘADATEL AKCE

Fórum o digitální udržitelnosti je dialogová platforma iniciovaná společností Microsoft CEE a zahájena v různých zemích regionu. Různé skupiny zúčastněných stran diskutují o nedostatku dovedností a jejich dopadech na perspektivu společnosti s cílem najít způsoby tak, aby přínosy převážily nad riziky.