Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Americkou obchodní komorou v České republice organizují mezinárodní konferenci Digitální Česko 2020.

Aktuální informace sledujte na webových stránkách konference DIGITÁLNÍ ČESKO.

Program:

08:00-08:30
Registrace

08:35-10:10

Zdraví 2030 jako součást Strategie Digitální Česko 2030

Adam Vojtěch, Ministr zdravotnictví, Vláda České republiky (Česká republika)

Filip Vrubel, Náměstek ministra zdravotnictví, Ministerstvo zdravotnictví České republiky (Česká republika)

Irena Storová, Ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv (Česká republika)


10:15-11:20

Digitalizace zdravotnictví v Evropě: řešení klíčových výzev v poskytování lepší péče o pacienty

Serge Bernasconi, CEO, Medtech Europe (Belgie)


11:20-12:00
Přestávka na kávu


12:00-13:15

Nemocnice jako inovátor a inkubátor patentů

Petr Polouček, Ředitel, Nemocnice na Homolce (Česká republika)

Dušan Chvojka, Náměstek pro informační a komunikační technologie, Nemocnice na Homolce  (Česká republika)

Peter Neužil, Primář Kardiologického oddělení, Nemocnice na Homolce (Česká republika)

Jiří Běhounek, Hejtman, Krajský úřad Kraje Vysočina (Česká republika)


13:15-14:00

Oběd


14:00-15:00

Využití velkých dat ke zlepšení zdraví pacientů

Jana Prausová, Předsedkyně, Česká onkologická společnost (Česká republika)

Pavel Vepřek, Člen představenstva, Nemocnice Plzeňského kraje (Česká republika)

Tomáš Doležal, Ředitel, Institut pro zdravotní ekonomiku (Česká republika)