Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Kam kráčí české školství a jaká je jeho budoucnost?".

České školství stojí před celou řadou výzev. V uplynulých měsících se pravidelně diskutuje o platech ve školství. Situace na humanitně zaměřených oborech je kritická a učitelé hrozí odchodem. O moc lepší nálada ovšem nepanuje ani mezi ostatními učiteli a pedagogickými pracovníky. Vláda nedávno schválila novelu školského zákona, která garantuje plat ve výši 130 % průměrné mzdy pouze pedagogům, nikoliv všem pedagogickým pracovníkům. Velkou odezvu vyvolává také diskuze o zvažovaném zrušení 9. ročníku studia na základních školách.

Program:

09:00-09:30
Registrace účastníků

09:30-09:45
Úvodní slova

Jana Berkovcová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ANO)

Robert Plaga, předseda Rady, Národní akreditační úřad pro vysoké školství


09:45-10:45

PANEL 1: Změny v povinné školní docházce. Krok vpřed, či zpět?

Jana Berkovcová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ANO)

Renáta Zajíčková, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ODS)

Robert Plaga, předseda Rady, Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Luboš Zajíc, prezident, Asociace ředitelů základních škol České republiky

Moderátorkou je Markéta Plesníková.


10:45-11:00

Coffee break


11:00-12:00

PANEL 2: Odborné vs. všeobecné vzdělání. Jakým směrem se musíme vydat?

Helena Úlovcová, vedoucí oddělení vzdělávání, Hospodářská komora České republiky

Miloš Rathouský, zástupce ředitelky Sekce pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Miroslav Hřebecký, programový ředitel, EDUin

Moderátorkou je Irena Krcháková.


12:00-13:00

PANEL 3: Vzdělávání budoucnosti. O čem by se měly děti na základních školách učit?

Ondřej Neumajervedoucí samostatného oddělení digitalizace ve vzdělávání, Národní pedagogický institut České republiky

Karel Gargulák, analytik, PAQ Research

Kateřina Konrádová, vedoucí Advokačního týmu, Učitel naživo

Kamil Ubr, ředitel odboru kurikulum všeobecného vzdělávání, Národní pedagogický institut České republiky

Moderátorkou je Markéta Plesníková.


13:00
Networking

Konference se koná dne 13. 6. 2023 v čase 09:00–13:00 v prostorách Eventového centra Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1. 

Jména dalších řečníků budou doplněna. 

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA. 

Eventové centrum Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1