Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost pořádá veřejnou debatu na téma Historie klimatu ve světle moderního vědeckého poznání.

Cílem diskuse bude zamyslet se nad dlouhodobými trendy změn klimatu, jejich příznaky, charakteristikami a doprovodnými jevy. V další části debaty se jednotliví řečníci budou zabývat tím, jaké jsou vhodné adaptační strategie na vnější stresové jevy tak, aby došlo k postupnému navyšování resilience společnosti.

O tomto tématu s Vámi budou diskutovat:

Petr Pokorný, biolog a paleoekolog, Centrum pro teoretická studia UK

Jan Pretel, klimatolog a vědecký tajemník, Český hydrometeorologický ústav

Zbyněk Petráček, publicista, Lidové noviny

Vladimír Dolejský, náměstek pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny, MŽP

 

Debata proběhne 5. května 2016 od 18:00 hodin v Šebkově paláci (Politických vězňů 7, Praha). Debatu moderuje Miroslav Bárta, egyptolog a člen správní rady Institutu.