Aktuálně

Praha
Vystoupí:
Jaromír Manhart
Moderuje:
Aleš Rod

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s Centrem ekonomických a tržních analýz pořádá business breakfast na téma Odpadové hospodářství: Rozšířená odpovědnost výrobce jako základ cirkulární ekonomiky.

Politiku v oblasti životního prostředí členských zemí Evropské unie bude v příštích dekádách formovat takzvaný balíček cirkulární ekonomiky (Circular Economy Package – CEP), který upravuje nařízení v oblasti odpadů, obalů, skládkování nebo zpětného odběru baterií a elektrických zařízení. Základním prvkem přechodu na oběhové hospodářství bude princip rozšířené odpovědnosti výrobců (Extended Producer Responsibility – EPR), který funguje v oblasti recyklace obalových odpadů. Česká republika patří v této oblasti mezi premianty EU.

 

Pozvání k diskuzi přijal:

Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí 

 

Akci moderuje Aleš Rod, ředitel pro výzkum, Centrum ekonomických a tržních analýz. 

 

Tato business breakfast je pouze pro pozvané.