Institut pro politiku a společnost Vás zve ke sledování online debaty "Socioekonomické dopady covidové pandemie v Evropě a ve světě".

Více než rok trvající pandemie se negativně podepsala na fungování všech států napříč celým světem. Některé země se s ní vyrovnávají lépe, některé hůře. Covid-19 je nejenom rizikem zdravotním, ale má přesah téměř do všech aspektů našeho života. Obrovské socioekonomické problémy nemalou měrou ohrožují fungující demokratické systémy v Evropě a ve světě. Nebezpeční populisté zaznamenávají rostoucí podporu a nedá se očekávat, že by jejich obliba v nejbližší době měla klesat. Jaká cesta vede z krize ven? Zdá se, že jedinou cestou je rychlé očkování, ve kterém však státy EU značně zaostávají za vyspělými státy jako jsou USA, Velká Británie nebo Izrael. Obstojně se s pandemií vypořádává většina asijských států či Austrálie s Novým Zélandem. Dá se ale říci, že by nyní v těchto zemích byla politická a socioekonomická situace lepší než v EU?

Jména řečníků budou zveřejněna v následujících dnech. 

Akce se bude konat dne 3. 6. 2021 v čase 16:00–18:00 a bude přenášena živě na Facebooku Institutu pro politiku a společnost.