Institut pro politiku a společnost a Velvyslanectví Maďarska v Praze organizují pracovní snídani Výzvy digitálního zdravotnictví v zemích V4, která se uskuteční dne 12. října 2023 v Praze.

Digitalizace zdravotnictví se potýká s řadou výzev. Ilustračně lze zmínit například odpovědnost za rozvoj elektronického zdravotnictví, ale také motivaci lékařů k přijetí standardních systémů elektronického zdravotnictví. Zvláštní pozornost je nutné věnovávat i kontrole a ochraně údajů s důrazem na zajištění bezpečnosti zdravotních údajů pacientů.

V rámci pracovní snídaně bude hovořit o pohledu uživatelů na telemedicínu jako prostředek přístupu k životně důležitým informacím a o jejím potenciálu jako nástroje preventivní péče. Budeme se zabývat i otázkou, zda je elektronické zdravotnictví považováno za prémiovou službu nebo strategiemi k dosažení všeobecného přístupu. Součástí bude také diskuse o tom, jak mohou ministerstva využít partnerství se soukromým sektorem ke zvýšení organizační kapacity prostřednictvím inovativních postupů.

Otázky k diskuzi:

  • Jak můžeme urychlit pokrok v oblasti elektronického zdravotnictví a motivovat lékaře k zavádění standardních systémů elektronického zdravotnictví?
  • Kdo kontroluje data a jak chráníme zdravotní údaje uživatelů?
  • Z pohledu uživatele je telemedicína přístupem k životně důležitým informacím. Jak může být poskytování těchto informací nástrojem preventivní péče?
  • Je elektronické zdravotnictví považováno za nadstandardní službu? Jak může být přístup distribuován univerzálně?
  • Jaké jsou ekonomické výhody digitalizace elektronického zdravotnictví a jak je lze využít?
  • Jak mohou vlády využít soukromé partnerství k rozšíření kapacity poskytovatelů zdravotní péče prostřednictvím inovativních postupů?

Akce pouze pro zvané.

Spoluorganizátorem pracovní snídaně je Velvyslanectví Maďarska v Praze.