Nákaza Covid-19 se rozšířila po celé planetě a omezila životy nás všech. Zjistěte, kde se virus rozšířil a kde byl nejsmrtelnější.

Institut pro politiku a společnost pořádá online akce, píše policy papers, policy briefs a komentáře zaměřené na Covid-19. Na této stránce naleznete jejich soupis.

Komentáře:

Policy briefs:

Policy papers:

Seznam akcí: