V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Místopředsedkyně správní rady

Martina Dlabajová (RENEW EUROPE/ANO) je od roku 2014 poslankyní Evropského parlamentu. Mimo jiné zasedá ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a je místopředsedkyní Výboru pro rozpočtovou kontrolu. Ve své práci se zaměřuje především na témata spojená s digitalizací a jejími dopady na trh práce, volným pohybem pracovníků, podporou vědy a výzkumu, malých a středních podniků a rodinného podnikání. Martina Dlabajová také iniciovala založení Parlamentní meziskupiny pro kreativní průmysly a byla zvolena její místopředsedkyní. Evropský parlament v roce 2015 přijal její zprávu o propojování dovedností s požadavky trhu práce. Martina Dlabajová byla také parlamentní zpravodajkou iniciativy Evropské komise “Nové agendy dovedností pro Evropu”, kterou Evropský parlament přijal v září 2017. Agenda se zaměřuje především na rozvoj dovedností nutných pro budoucí uplatnění na trhu práce. Je autorkou vlastního projektu motivačních stáží pro mladé “PročByNe?“.

Martina Dlabajová vedla v letech 2012-2014 Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje. Několik let působila také jako koordinátorka Zastoupení Zlínského a Olomouckého kraje v Bruselu. Založila a řídila několik firem v České republice, na Slovensku nebo v Itálii.