V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Stáž v Institutu pro politiku a společnost pro mě byla opravdu přínosná a komunikace s vedením Institutu byla od začátku velmi příjemná.

V Institutu jsem pracoval jako stážista analytického týmu se zaměřením na vzdělávání a částečně i ekonomii a zaměstnanost. Reálná náplň mé práce tedy byla taková, že jsem pod odborným dohledem, s poměrně velkou autonomií, připravoval odborné podklady pro pracovní skupinu vzdělávání při Institutu – jednalo se například o analýzy a shrnutí dlouhodobých strategických dokumentů (Strategie vzdělávací politiky České republiky, Strategie mezinárodní konkurencechopnosti České republiky, Strategický rámec evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě…), či zpracovávání výstupů z akcí, jako třeba Světové ekonomické fórum.

Za možnost vyzkoušet si práci v think-tanku jsem vděčný a věřím, že nasbírané zkušenosti budu moc dobře zůročit.