V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Vystudovala politologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Již během studií se specializovala na volební studia a politický marketing. V roce 2017 ukončila postgraduální studium tamtéž se zaměřením na komparativní politologii a českou politiku. V současné době externě přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je (spolu)autorkou řady odborných i popularizujících publikací.

Absolvovala řadu stáží a praxí, např. v organizacích KohoVolit.eu a Demagog.cz, byla rovněž externí spolupracovnicí Institutu politického marketingu a Campaigns.cz.

Spolupracovala na přípravě volebních kampaní hnutí ANO 2011 či slovenské Sloboda a Solidarita. Na analytických pozicích spolupracovala na mezinárodních projektech v Německu, Srbsku, Bulharsku a dalších zemích. Externě spolupracuje s Institutem pro politiku a společnost.

V současné době externě přednáší na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.