Kdo jsme

Absolvent Mezinárodních teritoriálních studií a Ruských a východoevropských studií na Institutu mezinárodních studií, FSV UK. Absolvoval studijní stáže ve Velké Británii a v Rusku. V pokračujícím doktorském studiu v oboru Mezinárodních teritoriálních studií FSV UK se věnoval výzkumu v oblasti organizovaného zločinu v Rusku, na Ukrajině a v Česku. Přitom uskutečnil několik výzkumných cest v evropské i v asijské části Ruska v Bělorusku, Podněstří a na Ukrajině.

Ve výzkumu se zaměřuje na otázky bezpečnosti, propojení organizovaného zločinu a politiky dále na problematiku obchodu s lidmi (nucené práce, prostituce, žebroty) v EU a v zemích bývalého SSSR. Je spoluzakladatel České kriminologické společnosti a člen jejího výboru. Petr Pojman je též účastníkem Sankt – Petěrburgského centra deviantologie. Spolupracuje též s Ťjumeňským institutem zvyšování kvalifikace příslušníků ruského ministerstva vnitra. Přednáší na domácích i zahraničních vysokých školách. Působí jako nezávislý konzultant soukromého, státního a nevládního sektoru. V oblasti boje proti obchodu s lidmi a volebního pozorování spolupracuje s Organizací pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.