Kdo jsme

Šárka Prát je ředitelkou think-tanku Institut pro politiku a společnost. Specializuje se na migraci, transatlantic relations a ekonomická témata.

V Institutu pro politiku a společnost je zodpovědná za vedení týmu, realizaci projektů a zajištění rozvoje Institutu.  Má na starosti komunikaci mezi think-tankem, politickými subjekty a dalšími partnerskými entitami.

Odborně se věnuje problematice socio-ekonomickým dopadů migrace na pracovní trh. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích.  V rámci doktorského studia se zabývala problematikou migrace a výsledky výzkumu byly publikovány na Web of Science. Mimo činnost v institutu byla v letech 2013-2014 vedoucí projektu Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou. Mezi další projekty, na kterých participovala, patří například Challenges of Migration a Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe. Absolvovala řadu zahraničních stáží a praxí na Kypru, Korfu, Maltě a v Bruselu.

Část studií strávila na zahraničních univerzitách v Mexiku a ve Francii.  Vystudovala Ekonomická a regionální studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získala tituly Ing. a Ph.D.