V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Výkonná ředitelka

Šárka Prát je ředitelkou think-tanku Institut pro politiku a společnost. Specializuje se na migraci, transatlantic relations a ekonomická témata. V Institutu pro politiku a společnost je zodpovědná za vedení týmu, realizaci projektů a zajištění rozvoje Institutu. Má na starosti komunikaci mezi think-tankem, politickými subjekty a dalšími partnerskými entitami.

Odborně se věnuje problematice socio-ekonomickým dopadů migrace na pracovní trh. Je autorkou a spoluautorkou řady odborných a akademických publikací a příspěvků na mezinárodních konferencích. V rámci doktorského studia se zabývala problematikou migrace a výsledky výzkumu byly publikovány na Web of Science. Mimo činnost v institutu byla v letech 2013-2014 vedoucí projektu Analýza potenciálu a obchodních vztahů mezi Latinskou Amerikou a Visegrádskou skupinou. Mezi další projekty, na kterých participovala, patří například Challenges of Migration a Socio-economic and Political Responses to Regional Polarisation in Central and Eastern Europe. Absolvovala řadu zahraničních stáží a praxí na Kypru, Korfu, Maltě a v Bruselu. Část studií strávila na zahraničních univerzitách v Mexiku a ve Francii. Je absolventkou Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získala tituly Ing., MBA a Ph.D. a absolventkou Université Jean Moulin Lyon 3, kde získala Master degree.