V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Věda a výzkum

Prof. Tomáš Opatrný učí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Profesně se zabývá kvantovou informatikou, kvantovou a atomovou optikou a termodynamikou, zkoumá otázky spinového stlačování a potlačování neadiabatických přechodů v kvantových systémech.

V letech 1995 až 2003 pobýval na zahraničních výzkumných pracovištích v Německu (univerzity v Jeně a v Erlangenu), v Izraeli (Weizmannův institut) a v USA (Texas A&M University).

Je autorem přes 70 mezinárodně publikovaných prací s cca 1 600 citacemi. Za recenzní posuzování článků pro časopisy American Physical Society získal ocenění „Outstandidng referee“.

V letech 2010-2011 byl členem vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), v současné době je členem Komise pro hodnocení výsledků při RVVI. V letech 2006-2014 byl proděkanem PřF UP, nyní je místopředsedou akademického senátu UP a místopředsedou Rady vysokých škol.