Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci s poslankyní Věrou Procházkovou pořádají kulatý stůl na téma Důstojná smrt - hospice i eutanazie, péče i respekt k názoru umírajícího.

Umírání zůstává stále na okraji zájmu veřejnosti. V oblasti dostupnosti a kvality paliativní péče došlo v posledních letech k velkému posunu, nicméně stále existuje značný prostor pro zlepšení péče ve prospěch trpících a umírajících. Vedle lékařské i sociální péče, zde zůstává otázka sebeurčení a respektu k právu umírajícího rozhodnout poučeně o postupu léčby, včetně jejího ukončení a případně i ukončení utrpení prostřednictvím eutanázie (asistované sebeusmrcení, aktivní eutanázie). K dispozici máme rozsáhlé mezinárodní srovnání a přes deset let i český návrh zákona O důstojné smrti.  

Vystoupí:

Věra Procházková – poslankyně a lékařka

 

Adam Vojtěch – ministr zdravotnictví

 

 

 

Setkání je pouze pro pozvané.