Aktuálně

Institut pro politiku a společnost Vás zve na business breakfast s ministryní průmyslu a obchodu Martou Novákovou o snižovaní administrativní zátěže - digitální ekonomika a společnost.
Hlavním tématem snídaně bude Snižování administrativní zátěže – digitální ekonomika a společnost. Česká republika se dlouhodobě potýká se zaostáváním v oblasti e-Governmentu a...

více

Institut pro politiku a společnost Vás zve na debatu s názvem Jak Nord Stream 2 rozděluje Evropu. Kde vezme Česká republika energii na další století? Máme se orientovat nadále na jadernou energetiku, nebo jít německou cestou a otočit se naopak k čistě obnovitelným zdrojů. A jaký je mezinárodní...

více

Institut pro politiku a společnost Vás zve na pracovní snídani s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Česká republika je takzvanou střechou Evropy, protože všechna voda z ní odtéká pryč. S nedostatkem vláhy je spojen i další velký problém, a to kůrovcová kalamita. Jaká jsou plánovaná opatření Ministerstva životního...

více

Institut pro politiku a společnost pořádá business breakfast s ministrem obrany Lubomírem Metnarem na téma Dvacet let od vsupu České republiky do NATO. Česká republika si v tomto roce připomíná 20 let od vstupu do NATO, které je nejsilnější vojenskou aliancí na světě. Za uplynulé dvě dekády se...

více