V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Posláním Institutu je zkvalitňování českého politického a veřejného prostředí prostřednictvím profesionální a otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává zásadní problémy, vypracovává jejich analýzy a nabízí recepty pro jejich řešení formou spolupráce expertů a politiků, mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Jsme přesvědčeni, že otevřená odborná diskuse a poznání podstaty a příčin jednotlivých problémů jsou nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení problémů současné společnosti.

„DEBATY, KTERÉ ORGANIZUJE
IPPS JSOU PRO MĚ INSPIRATIVNÍ.
DÍKY KONFRONTACI S JINÝMI
NÁZORY ZJISTÍ ČLOVEK, ŽE MÁ
MOŽNOST NA PROBLÉMY
NAHLÍŽET I JINAK.“
Eva Klicperová
debata o Umění ve veřejném prostoru
správní rada LIDÉ INSTITUTU
„DEBATY, KTERÉ ORGANIZUJE
IPPS JSOU PRO MĚ INSPIRATIVNÍ.
DÍKY KONFRONTACI S JINÝMI
NÁZORY ZJISTÍ ČLOVEK, ŽE MÁ
MOŽNOST NA PROBLÉMY
NAHLÍŽET I JINAK.“
Eva Klicperová
debata o Umění ve veřejném prostoru
Pyper McIntosh
Emma Gedikoglu
Jan Symkanyč
Katarína Holešová
Adéla Zmrzlíková
Vanesa Opšenáková
PARTNEŘI