faq

Řada z Vás se na nás obrací s různými dotazy. Vybrali jsme proto ty, které Vás nejvíce zajímají. Ať už se tedy chcete zeptat na to, jak fungujeme, jaký je náš vliv na politiku, do jaké míry ji měníme nebo jaké jsou naše hodnoty, určitě to najdete na této stránce a pokud náhodou ne, nebojte se nás zeptat a napište nám.

Institut vznikl v říjnu 2014. Svou externí činnost ale zahájil až v únoru 2015 konferencí Palčivé problémy Evropy, na které vystoupil například Guy Verhofstadt, Andrej Babiš a Pavel Telička. Činnost Institutu pro politiku a společnost spočívá v analyzování důležitých ekonomických, politických a sociálních oblastí. Institut se ale současně zaměřuje i na aktuální problematiky dnešní společnosti. Na vybraná témata pořádá debaty, setkání u kulatých stolů, pracovní snídaně a v neposlední řadě publikuje policy papery, které jsou základními výstupy naší analytické činnosti.

Institut pro politiku a společnost (IPPS) se stal v říjnu 2014 členem ELFu (European Liberal Forum), díky čemuž spolupracuje s 46 dalšími think-tanky z celé Evropy.Mezi partnery IPPS patří Friedrich Naumann Foundation, Česká spořitelna, časopis Czech Industry a jiné.

Naším cílem je kultivace českého politického a veřejného prostoru prostřednictvím hloubkové otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává problémy a nabízí recepty pro jejich řešení formou mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Věříme, že otevřená diskuse je nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení politických a společenských problémů.

V Institutu v současnosti pracuje úzká skupina zaměstnanců (do 7 lidí), nicméně disponujeme rozrůstající se základnou nezávislých konzultantů. Tito externí experti se věnují konkrétním tematickým oblastem, které stanovuje náš mission statement.

Institut působí na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky, podnikání a nevládního sektoru, jak se to od „opravdového think-tanku“ předpokládá. Skrze veřejné debaty edukuje společnost v otázkách politických, ekonomických, společenských, klimatických atp. Skrze pracovní snídaně propojuje přední zástupce vrcholné české politické scény s nejvyššími zástupci významných firem a podniků působících na území České republiky. Institut pravidelně svým příznivcům poskytuje policy papery (outsourcujeme značnou část na analýzy a do budoucna je naším cílem se rozrůst v analytické činnosti) na vybraná témata, která se věnují aktuálním českým i zahraničním otázkám. Spolupracuje s dalšími českými i zahraničními think-tanky.

Hlavními tématy Institutu jsou zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, ale i vzdělávání, digitalizace, ekonomika, energetika, urbanismus, otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.

Byli jsme založeni jako think-tank blízký hnutí ANO. Jsme nezávislá organizace, naše spojení s ANO je volné. Do našich aktivit však zapojujeme politiky napříč politickým spektrem, odborníky a nezávislé konzultanty. Naše akce jsou otevřené všem zájemcům bez ohledu na politickou příslušnost.

Jsme financováni sponzorskými dary různých společností. Naše financování je transparentní, sponzorské společnosti jsou uvedeny na naších webových stránkách www.politikaspolecnost.cz v sekci „O nás “.

Jako jediný think-tank v České republice jsme součástí ELFu (European Liberal Forum), se kterým spolupracujeme na řadě aktivit (debaty, kulaté stoly, vzdělávací akce atp.), které odrážejí především liberální a evropská témata. Vedle tohoto pokrývá Institut celou řadu dalších témat, což ostatní organizace tohoto typu v Česku prozatím nedělají a zaměřují se např. jen na mezinárodní otázky, Evropskou unii atp. Akce pro veřejnost i pro zvané hosty se pravidelně opakují. Tak dochází k návaznosti a snaze řešit předložené otázky a problémy. Institut se svou činností snaží skutečně ovlivnit dění ve společnosti i v politice. Všechny výstupy jsou veřejné.

Záleží na typu pořádané akce – poslanci mají zájem především o interní akce institutu (kulaté stoly a pracovní snídaně), které jsou svým charakterem zaměřeny právě na ně.

Ano, takovým výzvám jsme více než otevřeni. Jedná se např. o žádost napsání policy paperu na konkrétní téma, které je zajímá, uspořádání debaty, na které vystoupí, příp. o zapojení do pracovní skupiny, aby se mohli setkávat s dalšími odborníky a diskutovat potřebné otázky.

Ano, a to především jde-li o aktivity, které jsou samotnými politiky iniciovány (viz otázka 10).

Do činnosti se lze zapojit různými způsoby – jako sponzor, stážista či nezávislý konzultant. Pro více informací pište na office@politicsandsociety.cz, nejlépe s konkrétním návrhem, jak byste se chtěl(a) zapojit.