FAQ

 1. Řekněte mi něco o Institutu.

Institut vznikl v říjnu 2014. Svou externí činnost zahájil v únoru 2015 konferencí Palčivé problémy Evropy, na které vystoupil Guy Verhofstadt, Andrej Babiš a Pavel Telička. Institut analyzuje důležité ekonomické, politické a sociální oblasti a zaměřuje se i na aktuální problematiky dnešní společnosti.

Na vybraná témata pořádá debaty, setkání u kulatých stolů, pracovní snídaně a v neposlední řadě publikuje policy papery, které jsou základními výstupy naší analytické činnosti.

Institut pro politiku a společnost (IPPS) se stal v říjnu 2014 členem ELFu (European Liberal Forum), díky čemuž spolupracuje s 46 dalšími think-tanky z celé Evropy.

Mezi partnery IPPS patří Friedrich Naumann Foundation, Česká spořitelna, časopis Czech Industry a jiné.

 1. Jaký je váš cíl?

Naším cílem je kultivace českého politického a veřejného prostoru prostřednictvím hloubkové otevřené diskuse a vytvoření živé platformy, která pojmenovává problémy a nabízí recepty pro jejich řešení formou mezinárodních konferencí, seminářů, veřejných diskuzí, politických a společenských analýz dostupných celé české společnosti. Věříme, že otevřená diskuse je nutným předpokladem jakéhokoli úspěšného řešení politických a společenských problémů.

 1. Kolik vás v Institutu pracuje?

V Institutu pracuje úzká skupina zaměstnanců (do 5 lidí), nicméně disponujeme rozrůstající se základnou nezávislých konzultantů (externích expertů), kteří se věnují konkrétním tematickým oblastem, které stanovuje náš mission statement.

 1. Pracujete jako opravdový „think-tank“? Jak?

Institut působí na pomezí oblastí výzkumu a vzdělání, politiky, podnikání a nevládního sektoru, jak se to od „opravdového think-tanku“ předpokládá. Skrze veřejné debaty edukuje společnost v otázkách politických, ekonomických, společenských, klimatických atp. Skrze pracovní snídaně propojuje přední zástupce vrcholné české politické scény s nejvyššími zástupci významných firem a podniků působících na území České republiky. Institut pravidelně svým příznivcům poskytuje policy papery (outsourcujeme značnou část na analýzy a do budoucna je naším cílem se rozrůst v analytické činnosti) na vybraná témata, která se věnují aktuálním českým i zahraničním otázkám. Spolupracuje s dalšími českými i zahraničními think-tanky.

 1. Na jaká témata se zaměřujete?

Hlavními tématy Institutu jsou zahraniční a bezpečnostní politika, obrana, evropské záležitosti, ale i vzdělávání, digitalizace, ekonomika, energetika, urbanismus, otázky hodnot v politice i lidských práv u nás a ve světě.

 1. Jak jste spřízněni s hnutím ANO?

Byli jsme založeni jako think-tank blízký hnutí ANO. Jsme nezávislá organizace, naše spojení s ANO je volné. Do našich aktivit však zapojujeme politiky napříč politickým spektrem, odborníky a nezávislé konzultanty. Naše akce jsou otevřené všem zájemcům bez ohledu na politickou příslušnost.

 1. Kdo vás financuje? Jste finančně závislí na hnutí ANO?

Jsme financováni sponzorskými dary různých společností. Naše financování je transparentní, sponzorské společnosti jsou uvedeny na naších webových stránkách www.politikaspolecnost.cz v sekci „Partneři“.

 1. Čím se vaše akce liší od ostatních akcí, které jsou pořádány jinými organizacemi?

Jako jediný think-tank v České republice jsme součástí ELFu (European Liberal Forum), se kterým spolupracujeme na řadě aktivit (debaty, kulaté stoly, vzdělávací akce atp.), které odrážejí především liberální a evropská témata. Vedle tohoto pokrývá Institut celou řadu dalších témat, což ostatní organizace tohoto typu v Česku prozatím nedělají a zaměřují se např. jen na mezinárodní otázky, Evropskou unii atp. Akce pro veřejnost i pro zvané hosty se pravidelně opakují. Tak dochází k návaznosti a snaze řešit předložené otázky a problémy. Institut se svou činností snaží skutečně ovlivnit dění ve společnosti i v politice. Všechny výstupy jsou veřejné.

 1. Kolik poslanců chodí na Vaše akce?

Záleží na typu pořádané akce – poslanci mají zájem především o interní akce institutu (kulaté stoly a pracovní snídaně), které jsou svým charakterem zaměřeny právě na ně.

 1. Obrací se na vás poslanci s žádostí o spolupráci?

Ano, takovým výzvám jsme více než otevřeni. Jedná se např. o žádost napsání policy paperu na konkrétní téma, které je zajímá, uspořádání debaty, na které vystoupí, příp. o zapojení do pracovní skupiny, aby se mohli setkávat s dalšími odborníky a diskutovat potřebné otázky.

 1. Myslíte si, že máte opravdu nějaký vliv na politiky?

Ano, a to především jde-li o aktivity, které jsou samotnými politiky iniciovány (viz otázka 10).

 1. Jak je možné se zapojit do činnosti Institutu?

Do činnosti se lze zapojit různými způsoby – jako sponzor, stážista či nezávislý konzultant. Pro více informací pište na office@politicsandsociety.cz, nejlépe s konkrétním návrhem, jak byste se chtěl(a) zapojit.