Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na konferenci "(Ne)závislá Evropa a její energetické vyhlídky blízké budoucnosti".

Program:

08:30-09:00
Registrace účastníků

09:00-09:15
Úvodní slova

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost

Karel Havlíček, poslanec, bývalý ministr průmyslu a obchodu


09:15-10:15

PANEL 1: Vývoj cen energií

Pavel Řežábek, hlavní ekonom, ČEZ

Jiří Gavor, výkonný ředitel, Asociace nezávislých dodavatelů energií

Lubomír Lízal, docent, ČVUT, bývalý rektor, AAU

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně, Greenpeace

Moderace: Karel Havlíček, poslanec, bývalý ministr průmyslu a obchodu


10:15-11:15

PANEL 2: Evropská energetická bezpečnost

Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Kateřina Davidová, projektová koordinátorka, Centrum pro dopravu a energetiku

Tomáš Jungwirth, vedoucí Klimatýmu, Asociace pro mezinárodní otázky

Jiří Koželouh, vedoucí programu Energetika, klima a odpady, Hnutí DUHA

Jaroslav Ungerman, ekonom

Moderace: Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


11:15-12:15

PANEL 3: Budoucnost jádra a obnovitelných zdrojů

Dana Drábová, předsedkyně, Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Petr Závodský, předseda představenstva a generální ředitel, Elektrárna Dukovany II, Elektrárna Temelín II, ČEZ Group

Štěpán Chalupa, předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie

Jan Krčmář, výkonný ředitel, Solární asociace

Jiří Marek, prezident spolku, Jaderní veteráni

Moderace: Karel Havlíček, poslanec, bývalý ministr průmyslu a obchodu


12:15
Networking s občerstvením

Během konference se budou diskutovat následující otázky:

 • Jedná se o dočasný výkyv způsobený pandemií nebo o reakci na Green Deals v Evropě a v USA?
 • Hrozí nám energetická chudoba?
 • Dá se vymyslet spravedlivý mechanismus kompenzací za vyšší ceny energií?
 • Jsou cíle Evropské komise ve věci snižování emisí proveditelné a realistické?
 • Je Green Deal opravdu daná věc?
 • Naučíme se skladovat energii z obnovitelných zdrojů?
 • Jsou chytré sítě naši budoucností?
 • Jak dlouho budeme využívat plyn?
 • Jaká je budoucnost jaderné energetiky?
 • Jak přimět ke spolupráci s EU Čínu a Indii?
 • Jak vše souvisí s energetickou bezpečností?

Konference se koná dne 28. 2. 2022 v čase 09:00–13:00 v Praze. Akce se bude řídit dle aktuálních mimořádných a ochranných opatření ke covid-19 vyhlášených Ministerstvem zdravotnictví. 

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA.