Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost, se ve dnech 13. a 14. září zúčastnil dvou panelů na 19. ročníku konference Forum 2000.

Dne 13. září vystoupil Jan Macháček v roli moderátore na panelové diskuzi s názvem NEW SCHOOLS FOR A CHANGING SOCIETY. Přednášející hovořili na téma vzdělávání, konkrétněji se zaměřili na otázky, jak by měla vypadat škola pro měnící se společnost, jaké dovednosti a hodnoty se potřebují naše děti naučit a proč se rodiče často brání změnám, které jsou potřebné?

Druhý den se předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost, Jan Macháček, zúčastnil jako panelista diskuze s názvem EDUCATION IN EUROPE: TOWARDS DEMOCRACY AND PROSPERITY? Vzdělávání je tradičně vnímáno jako jeden z klíčů k osobnímu úspěchu. Díky němu mohou občané dosáhnout lepších pracovních míst a vyššího platu. To vše může vést k silnější ekonomice. Silnější ekonomika vytvoří velkou střední třídu, která má zásadní význam pro rozvoj a fungování liberální demokracie. Právě na toto téma se přednášející zaměřili.

Více o konferenci Forum 2000 najdete zde: https://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2015/