Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Evropské liberální fórum (ELF) ve spolupráci s Institutem pro politiku a společnost a Nadací Friedricha Naumanna pořádá pracovní snídani na téma Výzvy pro českou a slovenskou kybernetickou a informační bezpečnost.

S postupující digitalizací a rozmachem informačních a komunikačních technologií napříč společností, státní správou a oblastí médií se zvyšují požadavky na kybernetickou a informační bezpečnost. Přesto se tomuto fenoménu stále věnuje nedostatečná pozornost, či je dokonce v mnoha případech jeho důležitost hrubě podceňována. U pracovní snídaně zmapují čeští i slovenští odborníci stav a vývoj v oblasti  kybernetické a informační bezpečnosti v obou zemích. Diskutovány budou osvědčené postupy ze zahraničí, které mohou být přejaty do české a slovenské bezpečnostní infrastruktury a také naopak způsoby, jakými obě země mohou přispět ke zvýšení mezinárodní kybernetické a informační bezpečnosti.

Vystoupí:

Katarína Klingová, výzkumný pracovník, GLOBSEC (Slovensko)

Martin Bálek, manažer výzkumu, Avast Software (Česko)

Jan Šaradin, bezpečnostní analytik, CyberGym Europe (Česko)

Moderuje:

Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost (Česko)

Akce je pouze pro zvané.


Organizátorem akce je Evropské liberální fórum (ELF) za asistence Institutu pro politiku a společnost a Nadace Friedricha Naumanna. Akce je kofinancována Evropským parlamentem. Evropský parlament nenese odpovědnost za obsah programu, ani za způsob, jakým s ním bude nakládáno. Názory, které zde budou prezentovány, se nemusí nezbytně shodovat se stanovisky Evropského parlamentu a Evropského liberálního fóra.