Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA DALŠÍ ANALÝZY

16. 11. 2020

30. října 2020 se uskutečnil další kulatý stůl Národního konventu o Evropské unii, tentokrát na téma: Priority ČR v klimatické agendě v kontextu zvyšování ambicí pro rok 2030. Odborným garantem tohoto kulatého stolu byl Institut pro politiku a společnost.

26 členských států EU se v závěrech Evropské rady v prosinci 2019 přihlásilo k dosažení cíle klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050. Dohodu podpořilo i Česko, které se k ní dříve stavělo skepticky. Evropská komise trvale navyšuje ambice, které by členské státy měly dovézt k bezemisní budoucnosti. Aktuální cíl pro rok 2030 je snížení emisí skleníkových plynů alespoň o 40 % oproti roku 1990, zvýšení energetické efektivity o 32,5 % a navýšení podílu obnovitelných zdrojů na spotřebě energie na 32 %. Vzhledem ke sdělení Komise ze září 2020 a postoji Evropského parlamentu bude aktuální cíl s největší pravděpodobností revidován, aby dosáhl na 55% snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990. Otázkou nicméně zůstává, jakým způsobem půjde takto navržených cílů dosáhnout vzhledem ke specifikům jednotlivých členských států. Právě z toho důvodu se kulatý stůl zaměřil na priority ČR v klimatické agendě.

Hlavními diskuzní okruhy tohoto kulatého stolu byly:

  • Jaké by měly být priority České republiky v klimatické agendě v návaznosti na zvýšené ambice EU do roku 2030 a v jakých oblastech by ČR měla být více proaktivní pro splnění svých mezinárodních závazků?
  • Jakou strategii z hlediska udržitelného ekonomického růstu a ochrany prostředí by měla Česká republika zaujmout, aby byly zachovány všechny stavební kameny kvality života jejích obyvatel?
  • V jakých činnostech (věda a výzkum, nové technologie, obnovitelné zdroje, odpadové hospodářství, práce s občanskou společností apod.) má Česká republika silné stránky, které mohou přispět k ochraně životního prostředí?

Podkladový dokument a shrnutí diskuze včetně doporučení – Zuzana Harmáčková, listopad 2020

Celý text naleznete v PDF pod odkazem níže.

PDF ke stažení