Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA DALŠÍ ANALÝZY

11. 8. 2020

Cílem tohoto dokumentu je v prvé řadě popsat a analyzovat současnou právní úpravu prověřování přímých zahraničních investic na unijní úrovni podle Nařízení a návrh tuzemské právní úpravy vycházející z právního rámce stanoveného Nařízením. Při popisu a rozboru jednotlivých právních institutů navrhované tuzemské právní úpravy je kladen důraz mimo jiné na dostatečnost naplnění minimálních standardů stanovených Nařízením, které vnitrostátní mechanismy prověřování přímých zahraničních investic musí splňovat.

Jedním z cílů práce je také komparace Návrhu zákona s mechanismy prověřování zahraničních investic uplatňovanými ve vybraných členských státech EU. Na základě společných i odlišných prvků porovnávaných právních úprav by následně měly být identifikovány pozitivní prvky a rovněž také případné nedostatky navrhované tuzemské právní úpravy spolu s návrhy na odstranění těchto nedostatků v rámci legislativního procesu za účelem co nejefektivnějšího naplnění cíle sledovaného projednávanou vnitrostátní právní úpravou.

Policy Paper – Institut pro politiku a společnost, srpen 2020

Celý text naleznete v PDF pod odkazem níže.

PDF ke stažení