Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Koronavirus a rozvoj telemedicíny

Zásadními výzvami při boji s pandemií nového typu koronaviru se stalo snížení kontaktu mezi lidmi a rovněž ochrana zdravotníků před nákazou. Nejen v České republice tak řada lékařů začíná ordinovat na dálku prostřednictvím elektronické komunikace. Tím ve světě dochází k neplánovanému masivnímu rozvoji oboru telemedicíny.


K tématu Institut pro politiku a společnost pořádal online debatu s názvem Konec přeplněných čekáren. Jaké výhody přináší telemedicína?, na které jako hlavní řečník vystoupil ministr zdravotnictví České republiky Adam Vojtěch. Záznam debaty naleznete zde.


Benefit pandemie: Expanze telemedicíny, píše americký deník New York Times (NYT). „Lékařská praxe vykonávaná po internetu může vést k rychlejší diagnostice a léčbě, zvýšení efektivity péče a ke snížení stresu u pacientů,“ zmiňuje článek úvodem.

Jeho autorka Jane Brody, která se v NYT věnuje oblasti zdravotnictví, upozorňuje, že za dobu od vypuknutí pandemie v USA, většina pacientů nemohla nebo nebyla ochotna využít osobní návštěvy lékaře. Autorka poukazuje i na fakt, že veřejnost rovněž není nadšena z toho, že když k lékaři skutečně dorazí, budou nejdříve v čekárně s jinými pacienty. Ti pak návštěvníky ordinace vystavují riziku nákazy.

Zatímco při využití internetu a chytrých zařízení mohou pacienti lékaři ukázat různé části těla k vyšetření a následně je doporučena léčba a léčiva. A to vše se odehrává z domova.

Brody rovněž upozorňuje, že tento inovativní způsob péče je vhodný zejména pro starší lidi, kteří častěji navštěvují lékaře, ale rovněž mívají problémy s mobilitou a je pro ně problematické vycházet z domu. Navíc současná pandemie jejich izolaci o to více zvětšila.

Praxí dále je, že po konzultaci s lékařem, kdy je potřeba odebrat např. krevní vzorek, dochází k seniorovi či jinému pacientovi domů konkrétní k tomu určený pracovník.

„Ve škole jsme se učili, že zdravotní dokumentace a komunikace s pacientem nám dávají 90 procent informací, které potřebujeme. 10 procent informací získáváme z fyzického vyšetření,“ říká autorkou dotazovaný americký lékař Emil Baccash. „Když mluvíte s pacienty dostatečně dlouho, poví vám, co je trápí, a proto telemedicína může být velmi užitečná. Většinu informací, které potřebujeme, získáme z dialogu s pacientem a z toho, že mu nasloucháme. A pacienti jsou více uvolněnější a cítí se méně ve spěchu, když jsou u sebe doma,“ dodává americký lékař.


Pandemie koronaviru by telemedicínu mohla posunout do hlavního proudu, uvádí americká televize CNN. Telemedicína existuje již zhruba dvě desetiletí, ale její využití je mezi Američany relativně nízké. To ale pandemie koronaviru rychle mění, informuje v úvodu CNN.

Televize zmiňuje příklad společnosti CareClix (založena v roce 2012), která propojuje pacienty s lékaři prostřednictvím video platformy. Platforma již na konci letošního dubna měla přes 20 milionů uživatelů a jen v březnu 2020 jejich počet narostl o 50 %.

CareClix operuje ve dvou rovinách. Na jednu stranu slouží jako platforma pro komunikaci mezi pacientem a konkrétní (klasickou) ordinací a lékařem, jenž fungují i v běžném režimu. Zároveň má ale i vlastní lékaře, kteří poskytují službu pouze online.

Jiným příkladem je před deseti lety založená společnost Zipnosis, jejíž platforma v letošním březnu vykazovala 3600% nárůst návštěv. Tato služba na rozdíl od předchozí funguje odlišněji. A to způsobem, že lékař a pacient spolu nekomunikují v reálném čase.

Pacient nejprve za pomocí robota tzv. chatbota vyplní dotazník, který je následně podstoupen lékaři k posouzení a stanovení diagnózy. Zipnosis tvrdí, že způsob přispěl až k dramatickému urychlení času stanovení diagnózy. V průměru jde nyní o 89 sekund.

„Namísto komunikace s lékařem prostřednictvím videohovoru, kdy lékaři odpovídáte na otázky ano nebo ne, dotazování místo lékaře provádí chytrý počítačový systém,“ uvádí CEO společnosti Jon Pearce.

Telemedicína má ale své limity. Některé komplexní diagnózy a léčba vyžadují osobní interakci. Pokud se pacient cítí opravdu špatně, telemedicinské společnosti mu doporučí navštívit kliniku či nemocnici.

Na každý pád technologie ale mohou sehrát důležitou roli při snižování současného tlaku na zdravotnická zařízení způsobeného koronavirovou pandemií. Telemedicína tak pomáhá, aby nepřicházelo tolik lidí, kteří jsou navíc ve stresu, že mohou být vystaveni nákaze.