Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Malý princ a jeho květina

Veškeré vědecké i náboženské úsilí ovlivnit naši planetu mají něco společné. Lidé je považují za hodnověrnou metodu, ale všechny jsou vesměs až dojemně naivní a neefektivní. Bezesporu to platí i pro klima. Zajisté, planeta se otepluje, jenže je to opravdu jen vina jejích obyvatel? Není to cyklický fenomén, který se v historii objevuje poměrně pravidelně? Dá se vůbec něco takového změnit?

Věda říká, že klima se vyvíjí v souvislosti s činností Slunce a nezávisle na nás. Kéž by to bylo tak snadné! Bohužel, podstata problému je daleko komplikovanější. Druhou stranu mince totiž představuje existence emisních plynů a vznik skleníkového efektu, které rovněž přispívají k změnám, které stále více pociťujeme. I kdyby se je podařilo snížit či zcela eliminovat, nezastavíme globální oteplování, ale zmenšíme ho na přijatelnou hladinu, jenž poznala planeta již několikrát (a dokázala se s ní vyrovnat).

Je ale tou skutečnou hrozbou, která ohrožuje Zemi v dnešní době, klima? Naše planeta bojuje se zahlcení odpadem, technickými prostředky a exhalacemi, vyčerpáním přírodních energetických zdrojů a surovin a v neposlední řadě se znečištěním ovzduší a vody. Uvědomujeme si vůbec, jak je pro nás čerstvý vzduch, čisté řeky, rozmanitost fauny a flory důležitá? Vzpomeňme si na Malého prince, který měl jedinou květinu na své planetě, kterou když opustil, tak zvadla a umřela. Až ve chvíli, kdy o ni přišel si uvědomil, co vše ztratil a raději se nechal uštknout hadem, jen aby s ní zase mohl být.

Pokud chceme pomoci naší planetě, která je domovem nás všech, tak musíme zapojit naši pokoru, a ne nabubřelost. Nelze se neustále pouze honit za růstem a zisky. Je nezbytné zastavit exploataci zdrojů, zmenšit produkci zboží, neplýtvat a žít skromněji. Tím se však dá dosáhnout především radikálním omezením výroby a snížením světové populace. A nejen v Evropě!

Institut pro politiku a společnost tento týden bude na dané téma hovořit s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem, který spolu s profesorem Bártou a docentem Pokorným zodpoví otázky, co se dá v této oblasti nejlépe podniknout, tak abychom si uchovali právě tu naši květinu.