Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Nejdříve udělejme změny ve výuce, pak uvažujme o povinné maturitě z matematiky

Co se týče povinné maturitní zkoušky z matematiky, již dříve jsem řekl, že se jako ministr školství nemohu rozhodovat na základě pocitů, a proto jsem před prázdninami zadal ředitelce Cermatu zpracování podkladů, které by vnesly světlo do otázky, co dál s matematikou.

Všichni se shodujeme, že je důležitá, ale získané matematické kompetence musejí být užitečné pro život. Při detailnějším zkoumání posledních ročníků maturitních zkoušek se však ukázalo, že největší neúspěšnost je paradoxně právě u úloh, které bychom mohli označit jako široce využitelné v praktickém životě. Přitom právě to jsou znalosti, které by měl mít každý absolvent střední školy. Koneckonců to byl také hlavní argument požadavku, aby byla maturita z matematiky pro všechny.

Mým cílem tedy je zahájit změny ve výuce matematiky, aby ty nové generace už přišly k této zkoušce řádně připravené, a pak je teprve možné uvažovat o povinné maturitě z matematiky. Odhaduji, že se tak může stát za těch 8 až 10 let. Do té doby chci, aby byla zachována současná možnost volby mezi cizím jazykem a matematikou.