Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Porovnání České republiky a Francie v boji proti Covid-19

Francie a Česká republika oznámily své plány na rozvolňování opatření souvisejících s nákazou Covid-19. Obě země se snaží co nejbezpečněji a nejefektivněji vrátit veřejný život do běžného stavu. Český plán k opětovnému otevření začal 20. dubna a francouzský plán začal včera 11. května. V případě České republiky dojde k rozvolnění v téměř celém rozsahu 25. května. Francouzský plán je spíše plánem typu „přizpůsobte se, jak to jde“ a rušení jednotlivých opatření se odvíjí podle jednotlivých departementů (druh správního obvodu ve Francii).

Plán zavedený v České republice je mnohem rychlejší než plán ve Francii. Důvodem je především to, že Francie je jednou z nejvíce postižených zemí v Evropě. Ve Francii je evidováno celkem 176 970 případů nákazy Covid-19 a 26 380 zesnulých osob. Oproti tomu v České republice je 8 177 nakažených a 283 úmrtí. V České republice dochází k rozvolňování v jednotlivých fázích a to v řádu pár týdnů. V případě Francie se očekává, že jen první fáze potrvá minimálně do 2. června. Pokud se situace ve Francii nezlepší, může být první fáze prodloužena nebo naopak může dojít opět ke zpřísnění opatření. Opatření, která mají být přijata ve druhé fázi, se budou odvíjet podle aktuální situace.

Tabulka 1: Porovnání opatření přijatých od 11. května v boji proti pandemii Covid-19 ve Francii a České republice.

Zdroj: Vláda ČR a Vláda Francie

Česká republika začala rozvolňovat opatření od 20. dubna, kdy došlo k otevření vybraných podniků a k umožnění konání svateb do 10 osob. Toto opatření se týkalo prodejen automobilů, salonů péče o psy, farmářských trhů a řemeslných dílen (pouze v případech, u kterých nebyla vyžadována fyzická smlouva s klienty). O týden později, tj. 27. dubna, došlo k povolení bohoslužeb až pro 15 osob a k otevření venkovní části zoologických zahrad, posiloven (šatny a sprchy zůstaly zavřené), knihoven a všech podniků do 2 500 m2, které se nenacházejí v nákupních centrech nad 5 000 m2.

Další fáze rozvolňování opatření začala 11. května, kdy se otevřely obchody v nákupních centrech a všechny podniky nad 2 500 m2. Kromě toho došlo k obnovení provozu v muzeích, galeriích, některých hradů, kosmetických služeb, kin, cirkusů, divadel s maximálním počtem 100 návštěvníků a v restauracích, které mohou přivítat hosty na venkovních zahrádkách.

K poslední fází rozvolnění dojde 25. května, kdy budou moci svůj provoz zcela obnovit restaurace, hotely a další ubytovací zařízení, taxi služby, tetovací salóny, vnitřní pavilony zoologických zahrad a dojde k obnovení sportovních a kulturních akcí s maximálním počtem lidí v souladu s vládními opatřeními.

Francie začala rozvolňovat opatření teprve 11. května a na jeho konci francouzská vláda oznámí, zda zahájí druhou fázi rozvolňování a co bude její součástí. V případě francouzského plánu je důležité zmínit, že prováděná opatření se liší v závislosti na jednotlivých departementech, kterých je dohromady 101 (96 se nachází v pevninské Francii, 5 v zámoří). Francie je rozdělena dle barev na zelenou, oranžovou a červenou. Ty signalizují aktuální stav pandemie v daném departementu (viz obrázek 1). Zelená představuje nízkou intenzitu, oranžová středí a červená vysokou. Některé části plánu se vztahují pouze na zelené departementy, jiné se vztahují na všechny barvy. Například 11. května budou v zelených departementech otevřeny veřejné parky a zahrady, ale zůstanou uzavřeny v oranžových a červených departementech.

Obrázek 1: Mapa francouzských departementů a jejich úrovní od 7. května.

Zdroj: Ministerstvo solidarity a zdraví Francie

Obrázek výše ukazuje, jak jsou departementy rozděleny na základě těchto tří ukazatelů:

1. Aktivní výskyt viru
2. Zátěž kapacity intenzivní péče v nemocnicích
3. Úroveň pokrytí předpokládaných potřeb testování od 11. května

Hlavním problémem červených departementů je ukazatel 2 – zátěž kapacity intenzivní péče v nemocnicích, kde je přibližně polovina země červená (> 80 % kapacita) nebo oranžová (60 % – 80 %). U ukazatele 1 je většina francouzských departementů zelená, s hrstkou oranžových a pouze tří červených (departementy 95 a 75 a Mayotte). Všechny francouzské departementy jsou z pohledu ukazatele 3 za zelené. Očekává se, že všechny budou schopny provést předpokládaný objem potřebných testů.

Tabulka 2: Porovnání rozvolňování opatření ve Francii a České republice.

Zdroj: Vláda ČR a Vláda Francie

Od 11. května začaly ve Francii významné změny. Jednou z nich je například skutečnost, že obyvatelé nemusí vyplňovat formuláře v případech, kdy opustili svůj domov. Až donedávna totiž platilo, že všichni museli vyplnit formulář, elektronicky nebo fyzicky, pokaždé když opustili svůj domov. Účelem tohoto formuláře bylo prokázání důvodu odchodu z domu a na požádání měl být předložen policii. Nyní je tento formulář potřebný pouze pro cesty, které jsou více než 100 km od domova. Došlo k obnovení provozu základních a středních škol, které se nachází v zelených departementech. Zakrývání obličeje je povinné v případě středních škol. V případě základních škol si musí obličeje zakrývat pouze učitelé a ostatní zaměstnanci.

Taxislužby a služby sdílených jízd (například Uber) mohou od 11. května znovu obnovit svůj provoz, který je však podmíněný zakrytím úst a nosu řidiče i cestujících. Rovněž došlo k otevření knihoven, malých muzeí a k povolení venkovních sportů. Skupinové a halové sporty zůstávají zakázány. Otevřeny jsou také kosmetické salony, kadeřnictví a holičství a nákupní centra do rozlohy 40 000 m2.