Kam směřuje česká politika a co můžeme očekávat v nejbližší době? Jak se naše společnost vypořádá s problematikou sucha? A co bude pro svět znamenat, pokud KLDR získá jaderné zbraně? Jednoduše jsou témata, která se dotýkají každého z nás. Naši přední analytici proto pro Vás pravidelně připravují stručné komentáře a v kostce přináší náš pohled na věc.

Prohlášení Institutu pro politiku a společnost k událostem v Moskvě 27. července 2019

V sobotu 27. července 2019 ruská policie během demonstrace v Moskvě zadržela přes 1000 lidí. Ti se shromáždili, aby vyjádřili nesouhlas s manipulací komunálních voleb v podobě zamezení možnosti kandidovat zástupcům opozice.

Právo volit a být volen je jedním z hlavních atributů demokratického státu a je rovněž zakotveno v článku 32 Ústavy Ruské federace. Zneužívání státní moci v podobě vykonstruovaných procesů, jenž mají vůči režimu kritickým občanům znemožnit uplatňovat svá práva, považujeme za naprosto nepřijatelné.

Argumentaci, že samotná demonstrace byla nepovolenou akcí, a proto bylo proti účastníkům zakročeno, vnímáme jako nedostatečnou. Za současných ruských poměrů v atmosféře strachu a tzv. utahování šroubů si lze jen těžko představit, že by přístup dotčených schvalujících orgánů byl nestranný a apolitický. Právo pokojně se shromažďovat je rovněž dáno Ústavou Ruské federace v článku 31.

Postup ruských bezpečnostních složek vůči demonstrantům tak vzhledem k výše uvedenému vnímáme jako alarmující a neakceptovatelný a věříme v brzkou změnu poměrů.