Vzhledem k ústavnímu pořádku Bosny a Hercegoviny (BaH) existují v boji proti COVID-19 různá rozhodnutí, opatření a řešení. Zatímco Republika Srbska (RS) vyhlásila stav nouze, tak Federace Bosny a Hercegoviny (FBaH) a stát BaH mají v platnosti stav přírodní katastrofy a okres Brčko vydal rozhodnutí o vyhlášení populace ohrožené epidemií.

Ústava BaH definována Daytonskou mírovou dohodou neobsahuje zmínku o možném vyhlášení výjimečného stavu. Pouze Vysoký představitel může v BaH vyhlásit výjimečný stav. Dne 16. března 2020 vydala vláda FBaH rozhodnutí deklarující existenci koronaviru COVID-19. Dne 2. dubna 2020 vyhlásila RS na základě epidemiologické situace způsobené virem nouzový stav.

Úplná karanténa nebyla zavedena ve FBaH; bylo vyhlášeno omezení pohybu osob nad 65 let a mladších 18 let. Zákaz vycházení byl nejprve zaveden od 18:00, později od 20:00 do 5:00. Vzdělávací instituce se uzavřely a začaly fungovat pouze online. Byla omezena činnost některých podnikatelských subjektů. Nákupní centra fungují v omezeném provozu. 24. dubna se civilní obrana FBaH rozhodla zrušit zákaz vycházení a dvoutýdenní karanténu pro ty, kteří vstupují do BaH. Hygieničtí inspektoři z hraničních přechodů jsou pod lékařským dohledem posílání do domácí izolace. Stejné rozhodnutí umožňuje pohyb seniorů nad 65 let v pondělí, středy a pátky v čase 9:00 – 13:00. Osoby mladší 18 let mohou vycházet v úterky, čtvrtky a soboty v čase 14:00 – 20:00.

V RS stále existuje zákaz vycházení od 20:00 do 5:00. Občané musí ve všech veřejných prostorách dodržovat epidemiologická a ochranná opatření: nošení roušky, šátku nebo bavlněné pásky přes ústa a nos a dodržování dvoumetrových rozestupů. BaH nevydala žádné speciální opatření omezující cestování státním příslušníkům žijícím v zahraničí. Doposud bylo provedeno celkem 44 380 testů.

V současnosti je v BaH 2 218 potvrzených případů nákazy, z nichž se 1 272 pacientů uzdravilo a 122 zemřelo. BaH má nedostatek zdravotnických roušek, respirátorů, testovacích sad a dezinfekčních prostředků. Vláda FBaH koupila 170 000 testovacích sad z Jižní Koreje. (Factor, 2020). EU ve spolupráci s Rozvojovým programem OSN financovala nákup 15 000 roušek, 7 500 testovacích sad a 80 respirátorů. Maďarsko darovalo 200 000 ochranných roušek a 10 000 ochranných obleků.

Vídeňská charita věnovala pohraniční policii BaH 15 000 kusů ochranných rukavic, rukavic a prostředku asepsol. Okres Brčko dostal od Číny 300 000  roušek a ochranných rukavic a 2 000 ochranných obleků v přibližné ceně 200 000 euro. Je důležité zmínit, že společnost TMD Company z města Gradac vyrobila první bosenský respirátor. BaH je malou zemí s nedostatečně rozvinutou ekonomikou, a proto bude při hledání a přijímání řešení následovat kroky hlavních ekonomických mocností světa. Přijetí krizových opatření v souvislosti s COVID-19 omezilo úplně či částečně mnoho podnikatelských subjektů, které byly nuceny propustit přibližně 25 000 zaměstnanců. Mezinárodní měnový fond schválil pro BaH půjčku ve výši 333 milionů euro z tzv. Rapid Finance Instrument, určeného pro boj s ekonomickými důsledky koronavirové pandemie. Tyto prostředky jsou zatím na účtu centrální banky BaH, jelikož se Rada ministrů BaH nedohodla na jejich rozdělení.

Světová banka schválila balíček pomoci pro BaH ve výši 36,2 milionů dolarů. FBaH přijala tzv. korona zákon, který stanovuje subvencování příspěvku na povinné pojištění, pozastavení úroků z prodlení, zrušení záloh na daň z příjmu a zřízení garančního fondu. RS zřídila Fond na podporu hospodářského a zdravotního sektoru, Fond na podporu místních komunit a podniků a Záruční nástroj na podporu malých a středních podniků. Tyto subjekty si budou od komerčních bank půjčovat prostředky k financování pracovního kapitálu a likvidity.

Na celém území BaH jsou přijímána hospodářská opatření vedoucí k subvencování daní, minimálních mezd, a snížení daňového zatížení. Instituce na všech úrovních implementují opatření na záchranu celého ekonomického systému. Naopak krokům k záchraně socioekonomického systému BaH není věnováno tolik prostoru, kolik by si zasloužilo.

Napsal Rusmir Piralić, Duben 2020