Situace v Chorvatsku je dle statistik relativně stabilní, jelikož již přežilo epidemický vrchol. Země v boji proti šíření z ohniska nákazy COVID-19 přijala tvrdá opatření a zakázala občanům opouštět svá trvalá bydliště (kromě cestování z/do Chorvatska). Zákaz mezinárodního i vnitřního pohybu osob bude trvat minimálně do 4. května. Otevřeno mohou mít obchody s potravinami a hygienickými potřebami, lékárny a benzínové pumpy. Všechny další obchody, školy, kostely nebo restaurace musí zůstat uzavřeny.

In public places all need to keep distance from 1 to 2 metres, and all gatherings and events of more than 5 people are banned. Face masks are not compulsory in public places. They are only advised for chronic patients, patients with any diseases targeting lungs and other airways, or for those, who might belong to the most vulnerable groups.

Na veřejnosti je nutné dodržovat rozestupy od jednoho do dvou metrů a všechna shromáždění a akce za účasti více jak 5 osob jsou zakázány. Nošení roušek není povinné a jejich nošení je doporučeno pouze chronicky nemocným lidem, pacientům s onemocněním plic nebo dýchacích cest a lidem patřícím do nejzranitelnější skupiny.

Chorvatsko testuje převážně osoby s největším podezřením na možné chycení nákazy: zdravotnické pracovníky, hospitalizované pacienty, občany starší 65 let s chronickým onemocněním, občany s respiračními problémy a osoby, u nichž existuje riziko, že by mohli nakazit větší množství lidí. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že existuje dostatečný počet testovacích sad a probíhá objednávání většího množství zdravotnických respirátorů, avšak nebylo uvedeno, kdo tento materiál dodá. Chorvatsko obdrželo mezinárodní pomoc (finanční i materiální) od několika zemí a mezinárodních organizací (např. od Číny nebo EU).

Vláda zavedla balíček opatření na záchranu zaměstnanců i zaměstnavatelů, který má pomoct k opětovnému nastartování ekonomiky. Vláda zaplatí minimální mzdu všem zaměstnancům, které jejich zaměstnavatelé nepropustí.  Z tohoto důvodu vláda navrhla zvýšit minimální čistou mzdu v březnu, dubnu a květnu. Zaměstnavatelé a firmy jsou rozděleny do několika skupin dle míry snížení jejich příjmů. Na tomto základě mohou žádat o prominutí daní (částečné nebo úplné) za březen, duben a květen. Musí vykázat minimálně 20 % pokles v rámci jejich ročního příjmu.

Všechna chorvatská opatření byla přijata bez ohlášení nouzového stavu. Ústava obsahuje několik článků týkajících se omezení lidských práv a svobod v době války nebo přírodní katastrofy a umožnují také zavedení omezení úměrných k záchraně lidských životu. Vzhledem k neexistenci historické precedentu doporučovali ústavní právníci vyhlášení nouzového stavu. Tato doporučení ale nebyla vyslyšena.

 

Croatia is handling the crisis very well thanks to early recognition of the threat and implementing restrictions as fast as possible despite of protests of the neighbouring countries and fact, that they were among first in Europe. The population rallied around the flag, and the result is very low death and infected rate. The government thanks for this situation to all the experts, with whom they discussed how to advance to stop the infection.

Chorvatsko zvládá krizi velmi dobře díky včasné reakci a zavedení různých restrikcí, které i přes nelibost sousedních zemí zavádělo jako jedna z prvních zemí v Evropě. Občané začali vzorně dodržovat nařízená opatření, což přineslo kýžené ovoce v podobě nízkého počtu nakažených a mrtvých. Vláda poděkovala všem odborníkům, kteří se podíleli na potlačování šíření infekce.

Chorvatsko zvládne krizi velmi dobře díky včasnému rozpoznání hrozby a provádění omezení co nejrychleji navzdory protestům sousedních zemí a skutečnosti, že patřilo mezi první v Evropě. Populace se shromáždila kolem vlajky a výsledkem je velmi nízká úmrtnost a infikovaná míra. Vláda děkuje za tuto situaci všem odborníkům, s nimiž diskutovali, jak postupovat při zastavení infekce.

Napsal Michael Andruch, Duben 2020.