Nouzový stav vyhlášen finskou vládou dne 16. března 2020 zmocňuje Parlament k omezení občanských práv a sociálních funkcí s cílem zabránit dalšímu šíření koronaviru a ochránit tak obyvatelstvo a národní hospodářství. Nouzový stav měl původně zůstat v platnosti do 13. dubna, později byl prodloužen až do 13. května.

Spolu s vyhlášením nouzového stavu byly uzavřeny všechny školy a univerzity, s výjimkou pro děti od 1. do 3. třídy, jejíchž rodiče pracují v profesích nezbytných pro funkci celé společnosti (zdravotnický personál, policie atd.). Zůstala otevřená také střediska denní péče s doporučením, aby děti raději zůstaly v domácí péči rodičů. Zavřely se také všechny knihovny, kina, muzea, galerie a další kulturní a sportovní střediska včetně obchodů vyjma potravin a lékáren. Od 28. března musely zavřít všechny restaurace a bary. Bylo zakázáno shromažďování více než 10 osob. Nošení roušek není povinné, je však důrazně doporučeno.

Vláda schválila ekonomický balíček ve výši 15 miliard euro pro podniky a jednotlivce, a to ve formě dotací a finanční pomoci. Balíček obsahuje také další pomocné instrumenty, jako např. dočasnou úlevu od některých plateb, prodlouženou dobu pro podávání daňových přiznání, odklad plateb, snižování úrokových sazeb, úlevu od splácení úvěrů atd.

Od 19. března je zakázán přeshraniční pohyb (z/do Finska) pro finské občany a také pro cizince. Přeprava zboží je nadále povolena. Od 14. května se finské hranice začaly postupně otevírat všem občanům schengenského prostoru s trvalou pracovní smlouvou nebo osobám s jakýmkoliv zásadním důvodem pro vstup do země. Je ovšem nezbytné zůstat ve dvoutýdenní karanténě. Zahraniční turisté mohou opustit zemi. Pohyb uvnitř země není omezen, je však doporučeno provozovat pouze nezbytně nutné cesty a raději zůstat doma.

Od 7. dubna začalo na základě rozhodnutí finského Institutu pro zdraví a sociální péči náhodné testování občanů hlavního města v produktivním věku. Cílem je zjistit množství lidí, jejichž tělo si vytvořilo imunitu vůči COVID-19. Institut zatím každý týden testuje 750 náhodně vybraných lidí, jejichž výsledky vyhodnocují zdravotnické agentury společně s univerzitními nemocnicemi. Testování by se mělo brzy rozšířit na všechny věkové skupiny a regiony.

Omezení jsou od 14. května postupně rozvolňována na základě tzv. hybridní strategie. Vedle výše uvedeného zrušení zákazu přeshraničního pohybu budou od 1. června kontrolovaným a postupným způsobem otevřeny restaurace, bary, muzea, divadla, knihovny a další kulturní a sportovní střediska. Od stejného data je povoleno shromažďování skupinek do 50 osob. Střední školy, univerzity a další vzdělávací instituce mohou od 14. května pokračovat ve výuce, je však doporučeno dálkové studium.

Finsko má již od 50. let minulého století zákonem stanovené státní zásoby zdravotnického materiálu, který je postupně obměňován, a proto netrpí jejich nedostatkem. Přesná čísla zásob a jejich umístění patří mezi přísně tajné informace.

Napsal Michal Andruch, Duben 2020.