The Institute for Politics is headed not only by professionals but also by a great group of people. Together we are the most active Czech political think-tank that cultivates the political environment and offers solutions to current social problems.

CHECK OUT OUR PREVIOUS EVENTS

Od 4. června do 12. října jsem měl příležitost stát se součástí Institutu pro politiku a společnost jako stážista. Mojí náplní práce bylo:

  • Pomáhání s organizací konference Digitální Česko 2019. Tato konference spojuje experty z celého světa, kteří diskutují o tématech jako umělá inteligence, budoucnost práce, kybernetická bezpečnosti, blockchain a vzdělávání.
  • Byl jsem zodpovědný za přípravu diskuzních panelů, což vyžadovalo výzkumnou přípravu a hledání aktuálních světových témat.
  • Dalším mým úkolem bylo hledání řečníků. Poté, co se připraví panel, je nutné najít především evropské experty (někdy i světové) a pozvat je k účasti na debatě. Toto byla nejspíš nejtěžší část, jelikož nevyžaduje jen hledání samotné osoby, ale následně dohledání jeho kontaktních údajů či údajů jeho asistentky. Navíc, vzhledem k časté vytíženosti pozvaných osob, je důležité zajistit i případné náhradní řečníky.
  • Poté, co je připraven panel a jsou dohodnuti řečníci, je nutné zaslat pozvánky, což bylo také součástí mé práce. A vzhledem k nutnosti odlišovat oslovení osob, psaní e-mailů a dopisů bylo velmi časově náročné.
  • Jako poslední bylo mým úkolem připravit brožuru o konferenci – oficiální dokument s harmonogramem konference, názvy panelů a řečníků. Jakmile někdo potvrdil účast nebo došlo ke změně harmonogramu, tak jsem brožuru aktualizoval.

Kdybych to měl shrnout, velice si vážím této stáže v Institutu. Činnosti, které jsem v průběhu mé stáže vykonával byly rozhodně velkým přínosem pro mojí budoucí kariéru – ať už se jedná o výzkum, komunikaci s řečníky anebo přípravu samotné brožury. Doufám tak, že se mi ještě někdy naskytne příležitosti s Institutem spolupracovat.