Probíhající pandemie COVID-19 zasáhla téměř každý kout světa a vedla k nepředstavitelné dynamice chování mnoha států světa. V rámci evropského kontinentu si Německo v boji proti viru vede celkem obstojně.

V Německu nebyl na federální úrovni vyhlášen nouzový stav, avšak zavedl jej samostatně dne 13. března 2020 spolkový stát Bavorsko, který centralizoval všechna omezení a omezil pohyb lidí v bazénech, barech, kinech nebo klubech.

Povinná dvoutýdenní karanténa pro všechny osoby vracející se ze zahraničí byla přijata na federální i spolkové úrovni. Rozvolňování zavedených opatření začalo od 20. dubna otevřením některých obchodů. Velké hudební a sportovní akce jsou zakázány až do 31. srpna. Bylo doporučeno nošení roušek při nákupech a využívání veřejné dopravy. Lidé mohou cestovat v rámci regionů za předpokladu dodržení minimálního styku s dalšími osobami. Slavný Oktoberfest byl bohužel pro letošní rok zrušen.

Německé úřady začaly ve spolupráci s Robert Koch Institut regulovat počty nově nakažených a monitorují vytíženost laboratoří pro případ náhlého nárůstu infikovaných. Dne 25. března Institut navrhl, aby lidé z nejvíce infikovaných oblastí již nemuseli podstupovat masové testování, jelikož pouze u malého počtu lidí byly prokázány symptomy nákazy a není proto důvod pro další zatěžování zdravotnického systému. Úřady se v dobách pandemie systematicky řídí Národním pandemickým plánem.

Země má již dostatečné zásoby zdravotnických pomůcek pro případ náhlého zvýšení počtu nakažených. Vláda požádala německé výrobce automobilů o pomoc při výrobě některých druhů lékařského vybavení, jako jsou např. respirátory nebo ventilátory. Volkswagen daroval několik měřících zařízení, respirátorů dezinfekčních prostředků a diagnostických zařízení. Deutsche bank věnovala 30. března 375 000 chirurgických masek, které měla k dispozici od dob epidemie SARS. Některé průzkumy doporučovaly, aby měl stát k dispozici velký počet lůžek a mohl tak předejít dalšímu zatížení celého systému. Zdravotnické úřady rychle zajistily potřebná lůžka, která pomohla udržet kontrolu nad pandemií. “Na rozdíl od Španělska, Francie a Itálie máme velmi vysokou hustotu nemocnic a lůžek, což se v této krizi ukázalo jako velká výhoda,” řekl Uwe Janssens, vedoucí Německé interdisciplinární asociace pro intenzivní péči a pohotovostní medicínu (DIVI). Vzhledem k malému nárůstu nově nakažených mohla vláda otevřít školy, obchody, dětská hřiště, továrny atd. Spolkový stát Sasko-Anhaltsko šel v rozvolňování opatření ještě o krok dále, a vedle zrušení mnohých omezení povolil  například společné cestování pěti osob. Rušení zákazů se dá vysvětlit nízkou mírou nakažených občanů v regionu. Federální vláda povolila rozvolňování opatření ve všech spolkových zemích za předpokladu dodržování pravidel sociálního distancování.

Ekonomové předvídají masové propouštění zaměstnanců, čemuž chce vláda předejít různými druhy balíčků na podporu německých podniků i velkých společností. Malým podnikům a osobám samostatně výdělečně činným poskytuje na dobu tří měsíců nevratný grant v rozmezí 9 000 – 15 000 euro. Malé i velké společnosti mohou odložit platby daní a příspěvků na sociální zabezpečení. Velké společnosti mohou čerpat pomoc prostřednictvím Fondu hospodářské stabilizace. Existuje také Speciální program 2020 zřízený státní rozvojovou bankou KfW pro účely finanční pomoci firmám postiženým v souvislosti s koronavirovou pandemií. Bankovní skupina KfW dále poskytuje program neomezených půjček. Velké společnosti, jako je např. Lufthansa, mohou být v případě potřeby předány do státního vlastnictví. Vláda je odhodlaná pomoci německým firmám a zabránit tak jejich prodeji do rukou jiných investorů.

I přes velké hospodářské škody se Německo stále snaží udržet kontrolu nad ohnisky viru a zamezit jeho dalšímu šíření. Nezapomíná přitom pomáhat ekonomice, společnosti a politickým institucím v cestě za návratem k běžnému fungování. Snaží se také různými formami podporovat sousední a další cizí země v boji proti COVID-19. Obrovské dodávky zdravotnického materiálu mířily např. do těžce zasaženého Íránu. Všechny národy by proti pandemii měli bojovat společně prostřednictvím úzké spolupráce a solidarity. Německo má za cíl být vůdčím státem v cestě za záchranou lidstva a zachování míru.

Napsal Vishal Rajput, Duben 2020.