V čele Institutu pro politiku stojí nejen profesionálové, ale především skvělá parta lidí. Dohromady jsme nejaktivnější český politický think-tank, který kultivuje politické prostředí a nabízí řešení aktuálních společenských problémů.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

Projektová manažerka

Kristína vystudovala bakalářský obor Evropskou veřejnou správu na Univerzitě Pavla Josefa Šafárika v Košicích. V současnosti pokračuje v studiu na magisterským oboru Veřejná a sociální politika na Univerzitě Karlově. Kristína strávila část studia na univerzitě v Aténách v Řecku. Kristína absolvovala stáž v Institutu pro politiku a společnost, která jí umožnila získat práci projektové manažerky. V Institutu pro politiku a společnost je zodpovědná především za organizování debat, kulatých stolů, konferencí a projektů.