Institut pro politiku a společnost Vás společně s poslankyní Margitou Balaštíkovou zvou na konferenci "Aktuální situace v zemědělství a potravinářství v České republice v roce 2023," která se uskuteční 2. listopadu 2023 v Poslanecké sněmovně.


PROGRAM KONFERENCE

09:30 – 10:00   REGISTRACE

10:00 -10:15   ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 • Margita Balaštíková, poslankyně Parlamentu ČR, stínová ministryně zemědělství za hnutí ANO

10:15 – 11:45   PANEL ZEMĚDĚLSTVÍ

 • Jan Doležal, prezident, Agrární komora ČR
 • Martin Pýcha, předseda, Zemědělský svaz ČR
 • Jaroslav Šebek, předseda, Asociace soukromého zemědělství ČR
 • Jiří Milek, předseda předsednictva, Iniciativa zemědělských a potravinářských podniků
 • Martin Ludvík, předseda, Ovocnářská unie ČR
 • Jan Stibal, ředitel, Svaz chovatelů prasat
 • Miroslav Skřivánek, náměstek člena vlády, Ministerstvo zemědělství

Moderátorka: Margita Balaštíková, poslankyně Parlamentu ČR, stínová ministryně zemědělství za hnutí ANO


11:45 – 12:15   DISKUZE


12:15 – 13:00   PŘESTÁVKA


13:00 – 14:30   PANEL POTRAVINÁŘSTVÍ A OBCHOD         

 • Dana Večeřová, prezidentka, Potravinářská komora ČR
 • Jiří Kopáček, předseda představenstva, Českomoravský svaz mlékárenský
 • Karel Pilčík, předseda představenstva, Český svaz zpracovatelů masa
 • Pavel Březina, předseda představenstva, Asociace českého tradičního obchodu
 • Vladimír Darebník, výkonný ředitel, Unie výrobců a dovozců lihovin ČR
 • Jindřich Fialka, vrchní ředitel sekce potravinářství, Ministerstvo zemědělství

Moderátorka: Margita Balaštíková, poslankyně Parlamentu ČR, stínová ministryně zemědělství za hnutí ANO


14:30 – 15:00   DISKUZE


15:00   ZÁVĚR KONFERENCE

Praha