Institut pro politiku a společnost Vás zve na besedu s pamětníkem 2. světové války Eduardem Markem.

Je tomu již 80 let od okamžiku, kdy začal největší válečný konflikt v dějinách lidstva – 2. světová válka. Veškeré útrapy s ní spojené je potřeba si neustále připomínat, jelikož vzpomínky mohou být jedním z nástrojů, jak předcházet možným budoucím konfliktům podobného rozsahu.

V rámci vzpomínky na všechny oběti tohoto konfliktu přivítáme na naší besedě váženého hosta, a to pana Eduarda Marka, jenž jako přímý účastník zažil předválečnou mobilizaci československé armády, byl několik měsíců vězněn nacisty za pomoc svému židovskému příteli a podílel se jako spojka na Pražském povstání. Klidná léta neprožíval ani po válce, jelikož po komunistickém puči v únoru 1948 byl spolu se svou manželkou odsouzen na 10 let vězení za protistátní činnost. Neméně zajímavou skutečností je, že se letos pan Eduard Marek ve svých 102 letech stal jedním ze třech nejstarších lidí na světě, kteří zvládli seskok padákem.

Moderátorem besedy je Martin Sedláček, projektový manažer Institutu pro politiku a společnost.

Beseda se bude konat dne 26. 9. 2019 v čase 17:30-18:30 ve Studiu Skautského institutu, Staroměstské nám. 4/1, Praha.

Praha