Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Kam kráčí české školství a jaká je jeho budoucnost?".

Videozáznam

České školství stojí před celou řadou výzev. V uplynulých měsících se pravidelně diskutuje o platech ve školství. Situace na humanitně zaměřených oborech je kritická a učitelé hrozí odchodem. O moc lepší nálada ovšem nepanuje ani mezi ostatními učiteli a pedagogickými pracovníky. Vláda nedávno schválila novelu školského zákona, která garantuje plat ve výši 130 % průměrné mzdy pouze pedagogům, nikoliv všem pedagogickým pracovníkům. Velkou odezvu vyvolává také diskuze o zvažovaném zrušení 9. ročníku studia na základních školách.

Program:

09:00-09:30
Registrace účastníků

09:30-09:45
Úvodní slova

Jana Berkovcová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ANO)

Robert Plaga, předseda Rady, Národní akreditační úřad pro vysoké školství


09:45-10:45

PANEL 1: Změny v povinné školní docházce. Krok vpřed, či zpět?

Jana Berkovcová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ANO)

Renáta Zajíčková, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ODS)

Robert Plaga, předseda Rady, Národní akreditační úřad pro vysoké školství

Luboš Zajíc, prezident, Asociace ředitelů základních škol České republiky


10:45-11:00

Coffee break


11:00-12:00

PANEL 2: Odborné vs. všeobecné vzdělání. Jakým směrem se musíme vydat?

Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, Česká školní inspekce

Helena Úlovcová, vedoucí oddělení vzdělávání, Hospodářská komora České republiky

Miroslav Hřebecký, programový ředitel, EDUin


12:00-13:00

PANEL 3: Vzdělávání budoucnosti. O čem by se měly děti na základních školách učit?

Jana Berkovcová, poslankyně, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky (ANO)

Ondřej Neumajervedoucí samostatného oddělení digitalizace ve vzdělávání, Národní pedagogický institut

Karel Gargulák, analytik, PAQ Research


13:00
Networking

Konference se koná dne 13. 6. 2023 v čase 09:00–13:00 v prostorách Eventového centra Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1. 

Jména dalších řečníků budou doplněna. 

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA. 

Eventové centrum Sněmovní 7, Sněmovní 174/7, Praha 1