Institut pro politiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na čtvrtý díl konference o evropské energetice s názvem "Na prahu energetické (r)evoluce”, která se uskuteční 18. září 2023 v Praze.

Konference představuje unikátní diskuzní platformu propojující klíčové stakeholdery, podnikatele a další významné osobnosti z řad veřejného života. V rámci konference budeme diskutovat o legislativním rámci komunitní energetiky, fungování sdílení elektřiny v praxi, budování a financování sdílených sítí a dostupnosti komunitní energetiky běžným občanům.

Program:

09:00-09:30
Registrace účastníků

09:30-09:45
Úvodní slovo:

Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; bývalý ministr průmyslu a obchodu

Jan Macháček, předseda správní rady, Institut pro politiku a společnost


09:45-11:00

PANEL 1: Legislativní rámec komunitní energetiky 

Václav Bartuška, zvláštní zmocněnec pro energetickou bezpečnost, Ministerstvo zahraničních věcí

Martina Altera Krčová, členka Rady, Energetický regulační úřad

Eliška Beranová, vedoucí Legislativní pracovní skupiny, Unie komunitní energetiky

Zuzana Krejčiříková, členka představenstva a předsedkyně Energetické sekce, Hospodářská komora ČR

Moderátorem je Jan Macháček.


11:00-11:15

Coffee break


11:15-12:30

PANEL 2: Fungování sdílení elektřiny v praxi 

Karel Havlíček, místopředseda, Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky; bývalý ministr průmyslu a obchodu

Štěpán Chalupa, předseda, Komora obnovitelných zdrojů energie

Martin Ander, koordinátor komunitní energetiky, Svaz moderní energetiky

Lucie Šebková, manažerka, Asociace komunitní energetiky

Moderátorkou je Markéta Plesníková.


12:30-13:15

Oběd


13:15-14:30

PANEL 3: Budování a financování sdílených sítí 

Marian Rusko, předseda představenstva, EG.D

Milan Hampl, předseda představenstva a ředitel, PREdistribuce

Radim Černý, místopředseda představenstva, ČEZ Distribuce

Moderátorkou je Irena Krcháková.


14:30-15:45

PANEL 4: Dostupnost komunitní energetiky běžným občanům 

Petr Valdman, ředitel, Státní fond životního prostředí ČR

Milan Kazda, předseda pracovní skupiny pro životní prostředí, Sdružení místních samospráv ČR

Tibor Švec, předseda Výboru dobrovolných svazků obcí, Svaz měst a obcí ČR

Jiří Koželouh, vedoucí programu Energetika, klima a odpady, Hnutí DUHA

Miloslav Franěk, projektový manažer, Pražské společenství obnovitelné energie

Moderátorkou je Markéta Plesníková.


15:45
Networking

Konference se koná dne 18. 9. 2023 v čase 09:00–15:45 ve Státních aktech (místnost 108a) Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha 1.

Z DŮVODU OMEZENÉ KAPACITY JE NUTNÉ SE PŘEDEM REGISTROVAT. ÚČAST NA AKCI NENÍ MOŽNÁ BEZ POTVRZENÍ REGISTRACE ZE STRANY ORGANIZÁTORA. 

Státní akta (místnost 108a), Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha