Každoročně pořádáme desítky různých akcí napříč Českem, prostřednictvím kterých pravidelně otevíráme nejzajímavější a nejpalčivější společenské otázky. Propojujeme přední politiky s odborníky z celého světa, zástupci nejúspěšnějších firem a odbornou veřejnostní. Dáváme diskuzím nový rozměr a přinášíme inovativní řešení. Možná se už ale brzy uvidíme osobně, podívejte se na naše nejbližší akce, které připravujeme.

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava pořádá veřejnou debatu na téma Nová éra urbanismu v Ostravě.

 

Slovní spojení černá Ostrava začalo v poslední době ztrácet na svém významu, jelikož kdysi jedno z nejprůmyslovějších měst střední Evropy k údivu svých občanů a návštěvníků začalo podstatně měnit svou tvář. Změna k lepšímu je zřejmá, avšak vždy je co zdokonalovat, a tak určitě není překvapením, že ve městě existuje nemalý počet občanských iniciativ snažících se zlepšit životní úroveň Ostravanů. Mezi jejich priority patří zlepšení životního prostředí, oživení opuštěných budov, pořádání významných kulturních akcí nebo snížení exodu mladých Ostravanů do jiných měst ČR.

Co stojí za překvapivě rychlou proměnou Ostravy? Je dosavadní tempo úspěšných realizací dostatečné nebo by se dalo udělat více? Je v silách města prohlubovat spolupráci mezi politiky, úředníky a aktivními občany? Může další rozvoj města zastavit exodus mladých lidí do ostatních regionů republiky?

Možná si říkáte, že se Vás to netýká, ale téměř každý někdy kritizoval stav ovzduší nebo výstavbu některých moderních budov ve městě. Urbanismus by měl proto zajímat každého z nás a nemělo by nám býti lhostejné, kam směřuje nový územní plán a rozvoj veřejného prostoru v Ostravě.

 

Program:

16:30 16:35: Úvodní slovo Tomáše Macury, primátora Statutárního města Ostrava

16:35 – 17:45:  Ostrava jako Smart city

Vystoupí:

Daniel Morys, předseda představenstva, Dopravní podnik Ostrava

Lubomír Fridrich, koordinátor bikesharingu v Ostravě, Rekola

Marie Zezůlková, ředitelka, Národní centrum energetických úspor

Tomáš Hudeček, Katedra městského inženýrství, VŠB-TU Ostrava

 

18:00 – 19:30: Architektonický a kulturní rozvoj Ostravy

Vystoupí:

Tomáš Macura, primátor Statutárního města Ostrava

Marek Piętoň, zakladatel facebookové skupiny Nezapomenutá Ostrava

Igor Krčmář, Katedra architektury, VŠB-TU Ostrava

Zuzana Vinklárková, koordinátorka projektu Refill OVA, Cooltour

 

Moderátorem debaty je architekt Ondřej Vysloužil.