Aktuálně

Brick House Důl Hlubina
Ostrava
Vystoupí:
Tomáš Macura
Marek Piętoň
Igor Krčmář
Daniel Morys
Marie Zezůlková
Tomáš Hudeček
Zuzana Vinklárková

Institut pro politiku a společnost ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava pořádá veřejnou debatu na téma Nová éra urbanismu v Ostravě.

 

Slovní spojení černá Ostrava začalo v poslední době ztrácet na svém významu, jelikož kdysi jedno z nejprůmyslovějších měst střední Evropy k údivu svých občanů a návštěvníků začalo podstatně měnit svou tvář. Změna k lepšímu je zřejmá, avšak vždy je co zdokonalovat, a tak určitě není překvapením, že ve městě existuje nemalý počet občanských iniciativ snažících se zlepšit životní úroveň Ostravanů. Mezi jejich priority patří zlepšení životního prostředí, oživení opuštěných budov, pořádání významných kulturních akcí nebo snížení exodu mladých Ostravanů do jiných měst ČR.

Co stojí za překvapivě rychlou proměnou Ostravy? Je dosavadní tempo úspěšných realizací dostatečné nebo by se dalo udělat více? Je v silách města prohlubovat spolupráci mezi politiky, úředníky a aktivními občany? Může další rozvoj města zastavit exodus mladých lidí do ostatních regionů republiky?

Možná si říkáte, že se Vás to netýká, ale téměř každý někdy kritizoval stav ovzduší nebo výstavbu některých moderních budov ve městě. Urbanismus by měl proto zajímat každého z nás a nemělo by nám býti lhostejné, kam směřuje nový územní plán a rozvoj veřejného prostoru v Ostravě.

 

Program:

16:30 16:35: Úvodní slovo Tomáše Macury, primátora Statutárního města Ostrava

16:35 – 17:45:  Ostrava jako Smart city

Vystoupí:

Daniel Morys, předseda představenstva, Dopravní podnik Ostrava

Lubomír Fridrich, koordinátor bikesharingu v Ostravě, Rekola

Marie Zezůlková, ředitelka, Národní centrum energetických úspor

Tomáš Hudeček, Katedra městského inženýrství, VŠB-TU Ostrava

 

18:00 – 19:30: Architektonický a kulturní rozvoj Ostravy

Vystoupí:

Tomáš Macura, primátor Statutárního města Ostrava

Marek Piętoň, zakladatel facebookové skupiny Nezapomenutá Ostrava

Igor Krčmář, Katedra architektury, VŠB-TU Ostrava

Zuzana Vinklárková, koordinátorka projektu Refill OVA, Cooltour

 

Moderátorem debaty je architekt Ondřej Vysloužil.

 

Registrace

Políčka označená * jsou povinná

Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů (jména, příjmení, emailu a případně dotazu pro řečníka) spolkem Institut pro politiku a společnost, z. s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670 za účelem registrace na uvedenou debatu nebo akci pořádanou Institutem pro politiku a společnost z. s.

Více informací o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem najdete zde.

Chci i v budoucnu dostávat informace o akcích pořádaných Institutem pro politiku a společnost z. s.

Subjekt údajů dává odesláním přihlášky souhlas se zpracováním svých osobních údajů, tedy jména, příjmení, emailu a jiných kontaktních údajů spolkem Institut pro politiku a společnost, z.s., sídlem Babická 2329/2, 149 00 Praha, IČ: 227 68 670. Institut pro politiku a společnost, z.s. zpracuje osobní údaje pro účely zasílání pozvánek na budoucí akce a informování o aktivitách Institutu pro politiku a společnost prostřednictvím emailu. Subjekt údajů má možnost udělený souhlas kdykoliv odvolat korespondenčně nebo emailem na office@politicsandsociety.cz.

Více informací o rozsahu a způsobu zpracování Vašich osobních údajů za tímto účelem najdete zde.