Institut pro politiku a společnost Vás zve na seminář s názvem "Reflexe státní sociální podpory a pomoci". Akce se koná ve spolupráci se statutárním městem Ústí nad Labem a pod záštitou poslankyně Evy Fialové.

Negativní dozvuky ministrem Drábkem iniciované reformy rezonují i v dnešní době. Obce postupem času ztratily kompetenci v přenesené působnosti vyplácet dávky sociální podpory. Sociální pracovnice tak nemají přehled o výplatách dávek, zhoršil se dohled nad motivací dlouhodobě nezaměstnaných opět pracovat a zapojit se zpět do společnosti. V době konjunktury doprovázené rekordně nízkou nezaměstnaností se sociálně vyloučené lokality rozrůstají a počet lidí v nich se zvětšuje. To vše v situaci, kdy výdaje státního rozpočtu na sociální politiku skokově narůstají.

Jaké jsou možnosti věc změnit? Co udělat proti obchodu s chudobou a jaká je role obcí v systému sociálního zabezpečení? Je státní politika efektivní a přináší vynaložené prostředky potřebnou změnu? Jaká jsou pozitiva a negativa připravovaného návrhu zákona MPSV rušícího dosavadní nástroje politiky bydlení? Hrozí zavádění tzv. bezdoplatkových zón i v dalších městech v České republice? Je řešením systém sociálního bydlení? 

Program:

13:30  – 13:45 Zahájení, úvodní slovo: Ing. Eva Fialová, poslankyně, Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky

13:45 – 14:30 První blok prezentací:

  • Mgr. et Mgr. Tomáš Vlach, náměstek primátora Ústí nad Labem: Základní pomoc
    obcím formou 15 opatření pro boj s chudobou
  • PhDr. Roman Nogol, MPA, tajemník Magistrátu města Karviná: Tento stát není solidární se znevýhodněnými městy a obcemi.Návrh změny RUD zavedením vyrovnávacího příspěvku
  • Ing. Ivana Šťastná, vedoucí odboru sociálních věcí, Magistrát města Ústí nad Labem: Teorie vs. praxe

14:30 – 15:00 Přestávka na kávu

15:00 – 15:45 Druhý blok prezentací 

  • Ing. Radka Maxová, poslankyně, Evropský parlament: EU – jak pomoci vyloučeným lokalitám
  • Mgr. Zdeňka Cibulková, ředitelka Odboru pro sociální věci Generálního ředitelství Úřadu práce ČR: Aktivizace klientů ÚP ČR směřující k návratu na trh práce
  • Ing. Vít Lesák, MSc., ředitel, Platforma pro sociální bydlení: Účinný systém pro řešení bezdomovectví a aktivizace

15:45 – 16:30 Diskuse, závěr semináře

Akce se bude konat dne 10. 12. 2019 v čase 13:30-16:30. Seminář je pouze pro zvané hosty.