Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA DALŠÍ ANALÝZY

6. 2. 2020

Zemědělství patří dlouhodobě mezi tradiční odvětví afrických ekonomik. Zatímco Evropskou unii pohání vpřed z téměř 90 % sektor služeb a průmyslu, africké HDP tvoří z velké části právě agrární produkce. Průměrný podíl zemědělství na HDP je napříč africkými státy zhruba 23 %, v řadě zemí ale tvoří i polovinu celé ekonomiky. Dvě třetiny veškeré pracovní síly kontinentu navíc zaměstnává právě agrární sektor. Většinu z nich tvoří drobní farmáři, kteří pěstují primárně pro vlastní spotřebu. Tzv. rodinné farmaření (family farming) tak vykazuje 90 % veškeré zemědělské aktivity kontinentu.

Drobní farmáři jsou často díky absenci zavlažovacích mechanismů a dalších technologií závislí jen na dešťové vodě a půdu obdělávají tradičním ručním způsobem. Klimatické změny nicméně způsobují, že tolik potřebný déšť dopadá na africkou půdu stále intenzivněji a v kratším čase, což způsobuje rozsáhlé eroze půdy, která už vodu nedokáže pojmout. Zároveň se prodlužují období sucha, narůstají teploty a zvyšuje se počet extrémně horkých dnů. V důsledku toho by do roku 2050 mohly poklesnout výnosy ze zemědělské produkce v Africe až o 25 %[1], což může mít za následek výrazné zdražení základních potravin či jejich nedostupnost. Tím se může zvýšit např. počet dětí trpících podvýživou.

[1] Odhadovaný pokles vybraných plodin: rýže 14 %, pšenice 22 %, kukuřice 5 % (IFPRI 2009).

Policy Brief – Vojtěch Šmolík, únor 2020

Celý text naleznete v PDF pod odkazem níže.

PDF ke stažení