Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

16. 6. 2016

Více o události

Dne 4. 5. 2016 se v návaznosti na mezinárodní konferenci Digitální Česko uskutečnil další ze série kulatých stolů tentokrát s tématem “Datové řízení státu”. Toto téma je pro veřejnou sféru nanejvýš aktuální, neboť se týká naprosto všech subjektů veřejné správy. Analýza dat, práce s nimi, datová inteligence a rozhodování na bázi dat je základem správného, moderního přístupu k řízení a managementu každé organizace. I přesto, že se v soukromé sféře jedná o jednu z nejdůležitějších priorit dnešní doby, v oblasti státní správy a samosprávy jde o poměrně novou, neprobádanou oblast.

Na akci vystoupili Filip Dřímalka, expert na digitální inovace, Filip Doušek, expert na práci s daty a business intelligence, Vojtěch Roček, specialista pro využívání inovativních nástrojů datové analytiky a Michal Kubáň, vládní zmocněnec pro otevřená data.

Úvodní slovo Filipa Dřímalky, který celou akci moderoval, zazněly nejdůležitější argumenty, proč by se veřejná správa měla této problematice věnovat – jednak jde o důležitost dat a přístupu k nim pro rozhodování úředníků na všech úrovních, zcela jasné přínosy v soukromé sféře a na příkladech ze zahraničí a v neposlední řadě využití českých firem a expertů, kteří patří mezi špičku na světové úrovni v oblasti datové analytiky (jako příklad uvedl největší český startup s hodnotou stovek mil. USD – Gooddata, nebo mladé inovativní startupy jako Keboola a další). Kromě benefitů a přínosů pro veřejnou správu byly ukázány i nové, netradiční přístupy k práci s daty – hackathony (akce ve spolupráci se startupy či inovátory, v rámci kterých se za velice krátkou dobu – 24-72 hodin – řeší konkrétní problémy a příležitosti), nové nástroje pro vizualizaci dat a reporting a další trendy v této oblasti (prediktivní analytika, využívání nových či netradičních zdrojů dat pro rozhodování, využívání dat v chytrých městech, apod.).

Následně proběhla prezentace Filipa Doušky, zaměřená na pokročilou práci s daty, datovou inteligencí i na netradiční zadání, která mohou být vyřešena díky datové analytice (zjištění podvodů ve firmách, hledání vzorců jednání ve velkých datech, rychlá práce s obrovským množstvím dat – tzv. big data, či správný přístup k pokročilé práci s daty). Jako jeden z nejdůležitějších prvků pro kvalitní práci s daty byly uváděny kvalitní nástroje (software). Pokud by úředníci měli přístup k těmto nástrojům, téměř každý by pak mohl pracovat s daty a informacemi, a to daleko jednodušeji a rychleji než s využitím tradičních nástrojů.

Kombinaci těchto nových, inovativních služeb pak ukázal v praxi Vojtěch Roček. Na konkrétních příkladech představil možnosti, které nabízejí nástroje Keboola, Gooddata či další vizualizační a reportingové nástroje. K samotným nástrojům pak byly zmíněny příklady firem a způsoby, jakým využívají data právě ony a jak by se mohla veřejná správa těmito inspirovat.

Finální přednáška na téma otevřených dat patřila dlouholetému odborníkovi na téma “otevřených dat” (open data), Michalovi Kubáňovi. Ten představil účastníkům kompletní pohled na tuto problematiku – co jsou to otevřená data, proč je zveřejňovat a jaké přínosy mohou aktivity v oblasti otevřených dat přinést (snížení nákladů, vyšší transparentnost, vznik nových projektů a služeb, kvalitnější služby občanům, atd.). Kromě toho ukázal, jak několik zajímavých příkladů ze zahraničí (ať již přístup města Londýn nebo aktivity amerických měst, například otevřená data San Francisca), tak probíhající aktivity neziskových i veřejných organizací v České republice.

Následovala diskuse, jíž se účastnili zástupci jak veřejné správy, tak několika soukromých či neziskových organizací – ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti, ministerstva průmyslu a obchodu, Asociace pro kapitálový trh ČR, Fond Otakara Motejla, Microsoft, České radiokomunikace a další. Diskuse byla vedena ve velmi konstruktivním a inspirativním duchu a účastníci se shodli, že je toto téma nutné řešit na úrovni jednotlivých ministerstvech a je zapotřebí zkoušet nové nástroje a přístupy k této problematice. Jako negativní aspekty zazněly tradičně argumenty zmiňující komplikovanost přístupu k inovacím, zastaralé nástroje a procesy ve veřejné správě i nechuť některých úředníků s daty pracovat či je zveřejňovat.