Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

2. 11. 2015

Více o události

Institut pro politiku a společnost dne 2. 11. 2015 pořádal ve spolupráci s Americkým centrem veřejnou debatu na téma „Energetická bezpečnost ve střední Evropě“. Debaty se zúčastnili novinář pro MF Dnes Luboš Palata, poradce ministra průmyslu a obchodu Pavel Šolc, personální ředitelka Vítkovice Machinery Group Jana Chvalkovská, zakladatel Sanning Capital Jan Pravda a analytik Hospodářských novin Michal Šnobr. Debatu vedl za Institut pro politiku a společnost Jan Macháček.

Debata se dotkla především tří tematických okruhů. V prvním se panelisté vyjádřili k závislosti střední Evropy na dodávkách ruského plynu. Palata povzbudil publikum řadou dobrých zpráv – dostatkem plynu, který je navíc levný. Plyn se do regionu začíná dostávat i z dalších směrů, hovořilo se o íránských a amerických dodávkách. Vystupující se tedy víceméně shodli, že závislost na Rusku je pouhým strašákem.

Za největší hrozbu pro energetickou bezpečnost byla, možná překvapivě, označena právě probíhající uprchlická krize. Region dle panelistů nemůže být energeticky bezpečný izolovaně, záleží na situaci v celé Evropě. Ta je ale nyní sužována masivním přílivem migrantů, což může brzdit integraci a projekt energetické unie. Pokud totiž dojde na základě postoje k uprchlíkům na rozdělení Evropy, dojde k zpochybnění mnoha kroků, které mají vést k zajištění energetické bezpečnosti plošně pro celou Evropu.

Projekt energetické unie, jako druhé téma, již vyvolal větší spory mezi řečníky. Zatímco Pavel Šolc nebo Luboš Palata jsou zastánci projektu, Michal Šnobr kritizoval skrze EU celý projekt, který je dle něj od počátku odsouzen k zániku. Energetická unie dle něj představuje pouze priority a cíle Německa, kterým se ostatní státy Unie mají přizpůsobit. Mezi jednotlivými členy ale panují natolik velké rozdíly v energetických mixech, že by bylo rozumnější propojit regiony s podobným zázemím.

Diskuze se plynule přesunula k otázce jaderné energetiky, kde opět nepanovala shoda. Na příklad Jana Chvalkovská tvrdila, že Česko by mělo stavět jaderné elektrárny. Pro podporu výstavby dalších bloků jaderných elektráren se postavil také Pavel Šolc. Šnobr se opět postavil proti, především z důvodů nákladů a časové náročnosti. Navíc upozornil, že žádná ze zemí osmadvacítky s jadernou energií v energetickém mixu nepočítá natolik, jako právě ČR, což by mohl být problém také z důvodu technologií a odborných pracovníků. Jan Pravda byl v debatě zastáncem decentralizace energetiky a využívání alternativních zdrojů.

Jana Chvalkovská mimo jiné upozornila, že součástí energetické bezpečnosti musí být také stabilní legislativní prostředí, které České republice chybí, na což Institut pro politiku a společnost upozornil již dříve na základě předchozích debat o energetice.