Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

11. 1. 2016

Institut pro politiku a společnost pořádal v pondělí 11. ledna 2016 veřejnou debatu na téma „Kdo má rozhodovat o školství a vzdělávání? Kdo nese zodpovědnost?“ V panelu zasedli nezávislí konzultanti Institutu, kteří jsou členy pracovní skupiny Vzdělávání, Dáša Divišová, konzultantka v oblasti spolupráce škol, jejich zřizovatelů a firem, Jiří Zlatuška, předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Ondřej Šteffl, ředitel společnosti SCIO a Bohumil Kartous, vedoucí komunikace EDUin. Debatu moderovala analytička a koordinátorka dané pracovní skupiny, Marcela Voženílková.

Otázka, kdo má rozhodovat o vzdělávání rozvířila zúčastněnou debatu panelistů i publika. Odpověď na ni se dle řečníků musí odvíjet na druhou otázku, která byla stanovena v názvu debaty, a to, kdo za vzdělávání nese odpovědnost? Panelisté se shodli na tom, že odpovědnost je dvojího typu. Jednak jde o odpovědnost individuální, na straně druhé je to odpovědnost společenská. Individuální odpovědnost nesou samotní žáci (studenti) a jejich rodiče. Problémem nicméně je, že v současném nastavení pravidel nemají žáci ani rodiče příliš velkou míru svobody rozhodování. Je tedy otázka, jak nastavit proces rozhodování, aby do něj byli více zapojeni.

Odpovědnost společenská se vztahuje především, ale nejen k roli státu ve vzdělávání. Stá by měl dle panelistů např. nastavit podmínky, aby rodiče a jejich děti mohli činit odpovědná, osvícená rozhodnutí, měl by zajistit také spravedlnost příležitostí (resp. šancí). Jakým způsobem by ale výše uvedené mělo být zajištěno, se řečníci již zcela shodnout nemohli.
Vzhledem k tomu, že odpovědnost (následky) za vzdělávání nese de facto každý z nás, ale také společnost jako celek, bylo by dle řečníků vhodné více se zabývat celkovou vizí českého vzdělávání, která je nyní stanovena pouze do roku 2020, což je ale zcela nedostačující.

Debata se zabývala také problematikou kvality vzdělávání v České republice, ať již kapacitami tříd a financováním školství, tak osvíceností pedagogů a osvětou rodičů, tak také v mnoha případech kritikou zavedené inkluze. Tak bylo otevřeno mnoho témat, kterými se pracovní skupina Institutu bude zabývat v následujících debatách, jelikož „Kdo má rozhodovat o školství a vzdělávání? Kdo nese zodpovědnost?“ byla první ze sérií akcí, které bude think-tank pořádat k tématice vzdělávání.