Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

15. 9. 2023

Více o události

Česká televize očekává v říjnu tohoto roku nástup nového generálního ředitele Jana Součka, v této funkci nahradí současného Petra Dvořáka. V rozhovoru Institutu pro politiku a společnost se s námi pan Souček podělil o veškeré výzvy a plány, jež před ním v České televizi vyvstanou a kterým se bude věnovat.

V rámci svých prvořadých priorit uvedl zvýšení produkce veřejnoprávní tvorby, udržování konkurenceschopnosti ČT ve sledovanosti na místním trhu, kvalitativní zvýšení úrovně digitální platformy iVysílání jak po technické, tak po uživatelské stránce a v neposlední řadě také uvolnění napjaté atmosféry v redakci Reportérů po nedávné kauze Wollner/Fridrichová. Nastínil i plánované společné projekty s ostatními subjekty českého mediálního prostředí, snahu o získání mladé audience či postupné zajišťování genderové parity ve vedení.

Těžištěm výše zmíněných bodů je především zpestřování a zlepšování nabízené produkce. V tomto ohledu má Souček v plánu s pomocí nového ředitele sekce digitálních služeb Jana Maxy zkvalitnit uživatelské rozhraní. Podle Součka zásadní význam iVysílání spočívá v jeho distribuční funkci, pomocí které se ČT pokusí mimo jiné také přivábit mladé diváky k nabízenému veřejnoprávnímu obsahu. Co se týče možnosti sledování jejího obsahu ze zahraničí, je dle pana Součka řešením poskytnout možnost plátcům televizního poplatku přístup k platformě iVysílání skrze přihlašovací údaje, pomocí kterých by bylo možné sledovat produkci České televize kdekoliv na světě.

Sportovním fanouškům pak Souček vyjádřil solidaritu a poskytl i nadějné vyhlídky. Návrat doby, kdy byly prestižní evropské i světové soutěže nabízeny českým divákům prostřednictvím ČT, podmínil vyjasněním financování. Na to se rovněž váže samotná absence práv na tyto soutěže, jelikož si je ČT z důvodu velmi vysokých pořizovacích nákladů nemůže aktuálně dovolit. Fanouškům tedy nezbývá tedy nic jiného než doufat v přívětivé rozuzlení finanční otázky. Sportovní vysílání je dle Součka jednou ze složek, která v současné době výrazně přispívá k udržování sledovanosti.

Veliké téma představuje financování ČT, respektive jeho reforma. V případě odstoupení od televizních poplatků by se mohlo financování zajišťovat podle finského modelu, tedy přes samostatné fondy, do kterých budou odváděny daně, nikoliv cestou státního rozpočtu skrze ministerstva. Podle Součka by samotný poplatek měl být opatřen inflační doložkou, čímž se stanovené ceny určí s přihlédnutím k aktuální míře inflace. Na této věci se však musí dohodnout politická reprezentace.

Vyřčen byl také plán na sjednocení českého zpravodajství do mobilní aplikace podle současného evropského trendu. Konkrétně by se jednalo o propojení Českého rozhlasu s Českou tiskovou kanceláří. V tuto chvíli je na pořadu dne jednání o rámcové představě nové platformy. Ve výhledu je návrat programu ČT 3 určeného seniorům a Souček by si jej přál obnovit s dodatečnou tématikou „aktivního životního stylu“. Jedním z argumentů pro obnovení daného kanálu je možnost využití bohatého archivu České televize.

V reakci na nedávnou kauzu Wollner/Fridrichová Souček sdělil, že se bude zabývat nápravou nevhodné pracovní atmosféry na některých pracovištích. S Wollnerem a Fridrichovou je dle svých slov v kontaktu na neformální úrovni a vše bude v brzké budoucnosti projednávat s Radou České televize. Co se týče působení žen ve vedoucích pozicích, má Souček v úmyslu výhledově dosáhnout rovného zastoupení obou pohlaví. V této oblasti má nově nastupující ředitel zkušenosti ze svého předchozího působení v Televizním studiu Brno, kde se této parity dosáhnout podařilo.