Nestihli jste některou z našich akcí? Nebo Vás prostě jenom zajímají nejdůležitější informace, které zazněly? V jednoduchosti je krása. Rozhodli jsme se proto, že všechny reporty, videa, fotografie a tiskové zprávy dáme přehledně na jedno místo. Ať už hledáte cokoliv, určitě jste tu správně. Teď už Vám nic důležitého neuteče.

PODÍVEJTE SE NA PROBĚHLÉ AKCE

18. 10. 2016

Více o události

Institut pro politiku a společnost pořádal 18. října 2016  ve spolupráci se společností TBG Metrostav debatu na téma Vodní doprava v Praze. Kromě ředitele a jednatele společnosti TBG Metrostavu Jana Kupečka, přijali pozvání také Jan Bukovský, zástupce ředitele v Ředitelství vodních cest ČR, Klára Němcová, ředitelka ve Státní plavební správě a Marek Zděradička, ředitel sekce INFR v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Debatu moderoval Jan Macháček, předseda správní rady Institutu pro politiku a společnost.

Jaké jsou výhody lodní dopravy?

 1. Širší možnosti rekreace obyvatel a turistů (rozvoj turismu)
 2. Snížení zátěže na životní prostředí při převozu stavebního materiálu, např. méně emisí v porovnání s automobilovou dopravou
 3. Odlehčení dopravní zátěže v centru
 4. Výrazně nižší náklady na přepravu 

Co je třeba řešit v nejbližší době?

 1. Zvyšující se zájem o přepravu vodní dopravou
 2. Vyjasnění kotvení lodí v přístavech
 3. Nové plavební komory a úprava starých
 4. Výstavba nových přístavů
 5. Výstavba prodloužení Vltavské cesty na rekreační plavbu
 6.  Potřeba zpracovat koncepci na zlepšení vodní dopravy s využitím inovativních trendů za zahraničí
 7. Zajistit, aby průmyslová plavba neomezila turismus
 8. Zvětšit hloubku ponoru v určitých oblastech Vltavy
 9. Potřeba větší regulace vodní dopravy
 10. Výstava zdymadel na Vltavě
 11. Výstavba dalších betonáren a nalezení vhodného místa pro výstavbu
 12. Potřeba udržení ploch, které by se v budoucnosti daly použít k využití lodní dopravy. Je třeba je chránit již teď, aby nedošlo k zástavbě komerčními objekty.

Důležitá fakta o lodní dopravě:

 1. Momentální kapacita, která by se dala využít k přepravě, není plně vyčerpána
 2. Pro současnou logistiku je problematické hlavně využití trasy do Hamburku
 3. Přístav Radotín v současnosti není vytížený na přepravu stavebních materiálů, i když by mohl
 4. Město zadalo zpracování návrhu udržitelné mobility, který je základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy, do které spadá lodní doprava
 5. I přes některé obavy frekventovaná vodní doprava v Praze nebrání přísunu nových plavidel

Zajímavosti:

 • Do Bruselu se po vodě přepraví 3,4 milionu tun (většina stavebních materiálů) ročně, což je přibližně 130 tisíc kamiónů. V České republice to je pouhých 300 000 tun.
 • Díky umístění betonárny TBG Metrostav na Rohanském ostrově se Praha vyhne 450 000 ujetých kilometrů nákladních kamionů přes centrum ročně.

Jaká opatření na zlepšení situace se chystají?

Důležité odkazy:

Souhrn legislativy týkající se plavby můžete najít zde.